Informasjon fra NRK

Premiere: Gutter mot verden

NRK TV 6. desember: En dokumentarserie fra NRK P3 om gutter og unge menn som står utenfor fellesskapet.

Hvem har skylda for at stadig flere gutter faller på utsiden? Er det politikerne, skolen, «systemet», eller jentene? Eller de selv?

Hvem har skylda for at stadig flere gutter faller på utsiden? Er det politikerne, skolen, «systemet», eller jentene? Eller de selv? I Gutter mot verden utforsker journalist Martha Antonette Solli miljøer og mennesker som oftest bare blir omtalt, ikke snakket direkte med.

I «Gutter mot verden» møter vi dem som frivillig eller motvillig plasserer seg på utsiden av det store fellesskapet. Mange tviler på historiebøkene og stoler ikke på media. Noen er redde for at hvite nordmenn skal bli en minoritet i Norge. Noen har aldri hatt kjæreste, og er sikre på at det aldri vil skje.

Martha Antonette Solli

Martha Antonette Solli (28) har jobba i P3 de siste årene. «Gutter mot verden» er hennes idé.

Foto: Kim Erlandsen/NRK

Journalist Martha Antonette Solli har alltid tatt for gitt at sosialdemokratiet, feminismen og et multietnisk samfunn er det beste for alle. I «Gutter mot verden» må hun sette til side eget verdensbilde og forsøke å se verden slik den ser ut fra andres ståsted.

Alle trenger en flokk

Vi blir kjent med de unge mennene som normalt ikke stoler på journalister som Martha Antonette. Det er et stort spenn i virkelighetsoppfatning, ideologi og meninger blant dem. Men de har til felles at de opplever å stå utenfor samfunnsfelleskapet, og at de samtidig forsøker å finne «sin flokk» et sted på nett.

Gjennom fire episoder blir vi kjent med unge stemmer som sjelden slipper til eller synes i det offentlige ordskiftet:

  • Episode 1: Alene
  • Episode 2: Hat
  • Episode 3: Løgn
  • Episode 4: Terror

Det kan være vanskelig å forholde seg til noen som mener at flertallet tar feil, og at drøye vitser om skeive og muslimer er de morsomste. Hvilke holdninger ser vi på som akseptable, og hvordan behandler vi dem som har «uakseptable» holdninger?

Søken etter trygghet og tilhørighet, og sosial frustrasjon er blant de viktigste årsakene til radikalisering. Men ingen føler seg som en ekstremist, og alle mener vi at «vår side» er den gode og riktige.

Hvordan skal vi klare å leve sammen i forskjellige virkeligheter, spør Martha Antonette.

Alle episodene publiseres i NRK TV mandag 6. desember.

Collage med Jonas Gahr Støre, Jørgen Olsen (aka Ashley Fistdale) fra Bodø, kunstner og artist Emil Karlsen fra Storfjord i Troms og rapperen Kamelen fra Bergen

Et fast innslag i serien er «folkepanelet». I korte klipp reflekterer kjente og ukjente mennesker fra hele landet rundt spørsmålene som tas opp i serien. Her er noen av dem: Statsminister Jonas Gahr Støre, Jørgen Olsen (aka Ashley Fistdale) fra Bodø, kunstner og artist Emil Karlsen fra Storfjord i Troms og rapperen Kamelen fra Bergen

Foto: Stephan Reis, Stian Thilert og Peder Borch Giæver / NRK