Påskegudstjenester i Ilen kirke

Uke 15 og 16 palmesøndag, langfredag og påskedag kl 11.00

Ilen kirke vest for Trondheim sentrum har plass til 850 personer, og Ilen menighet ønsker å være et inkluderende og åpent møtested i nærmiljøet og formidle Kristi budskap med raushet, varme og glede. I påsken sender NRK1 og NRKP1 fra denne kirken som ble innviet for 125 år siden.

Ilen kirke

NRK1 og NRK P1 sender påskegudstjenester fra Ilen kirke like ved Trondheim sentrum.

Foto: NRK

Palmesøndag kl 11 markerer innledningen til påskefeiringen. Jesus fra Nasaret red inn i Jerusalem på et esel da han skulle feire påske med disiplene sine for siste gang. Dette var søndagen før korsfestelsen. Evangeliet forteller om at folk strødde palmegrener foran Jesus da han red inn i byen og ropte «Hosianna, Davids Sønn!». Kapellan Lars Sperre forretter ,og det blir dåp.

Langfredag kl 11 er dagen da Jesus dør på korset. Guds Sønn dør for menneskehetens synder. Gud tar et oppgjør med lovbrudd, syndefall, krig og elendighet. Det er dagen da Gud synliggjør kjærlighet, tilgivelse og forsoning som sprenger alle rammer for forståelse av liv og fred. En hel kristenhet takker Gud i himmelen for solidaritet, tilgivelse, hjelp og kjærlighet i rette tid.
Sokneprest Thormod Høyen forretter i denne gudstjenesten preget av mye musikk med gode, lokale krefter.

Påskedagen kl 11 er kirkeårets aller gladeste dag. Det var på denne morgenen at kvinnene gikk til graven for å stelle Jesu kropp, men da de kom fram, var graven tom. Jesus hadde stått opp fra de døde, og dermed feires denne dagen til minne om Jesu oppstandelse. Påskedag er grunnlaget for den kristne tro. Jesu død og oppstandelse forandret verden og lag grunnlaget for en ny tidsregning. Alteret er pyntet med lys og hvite blomster. Hvitt er gledens farge. Samtidig innleder dagen en oktav. Dette er en periode på åtte dager der alle dager blir regnet som festdager og slutten på fastetiden, og dette markeres av mange med et stort påskemåltid. Sokneprest Thormod Høyen forretter og det blir nattverd.

Om Ilen kirke (ofte omtalt som Ila-kirka)
Ilen kirke ligger vest for Trondheim sentrum, der landet mellom Nidelven og Trondheimsfjorden er på det smaleste. Bydelskirken ble tegnet av arkitekt Eugene Sissenére i nygotisk stil, bygget i stein med tretak og innviet i 1889 – for 125 år siden. Den ble reist ved byporten fordi trengselen var så stor for å høre Guds ord at det ikke var plass nok til alle i kirkene inne i byen.