Hopp til innhold
Info fra NRK

Natur i endring

Landskapet og naturen slik vi kjenner den er i rask endring. Det dyrkes druer i Hardanger, skogbranner og flommer forekommer hyppigere enn før og det snakkes om dramatisk tap av artsmangfold. Hva er det egentlig som skjer?

Natur i endring

Naturen er i endring, men hva er det som egentlig skjer?

Foto: NRK

Klimaendringene setter sitt preg på den norske naturen. I Sør-Norge kommer våren tidligere enn før og villsvinet er på vei inn i landet. Det blir mindre og mindre igjen av den opprinnelige norske naturen. Hvor dramatisk er det? Hva slags landskap og hvilke omgivelser kan vi forvente i framtida? Det er det «Natur i endring» vil finne ut av, med utgangspunkt i kjente eksempler fra norsk natur.

Fugletrekket

Fugletrekket har vært sikkert som klokka. Noen trekkfugler, som gjess og ringdue, har økt kolossalt i antall, mens tallene for stær, lerke og svaler har gått betydelig ned. Det er avgjørende at fuglene kommer til rett tid, men når våren kommer tidligere enn før bommer trekkfuglene på tidspunktet, og maten forsvinner mens fuglene fortatt har unger i reiret.

Jan Erik Røer på Nesodden har vært opptatt av fugler siden han var fem år gammel, det finnes knapt en fugleart i Norge han ikke har sett. I dette programmet blir vi med ham til fjells for å studere en av de få fuglene han aldri har sett, en trekkfugl som faktisk innehar en helt spesiell verdensrekord.

Fugletrekket

Det er avgjørende at fuglene ankommer til rett tidspunkt, når vegetasjonen bugner av insektlarver som er fuglenes mat. Men noen fugler profitterer på tidlig vår.

Foto: NRK

Skogen og viltet

Stein Joar Heggland forsker på hjort, og slår fast at mengden hjortevilt i skogen har eksplodert i løpet av et par generasjoner. Disse dyra påvirker skognaturen gjennom beiting, og selv om det er veldig mange av dem gror Norge til med skog. Hvordan kan det ha seg?

Kulturlandskapet

Julie Sørlie-Paus Knudsen forsker på humler og vil ut i kulturlandskapet for å finne ut hvorfor insektene forsvinner. Det hun finner er et landskap som knapt er til å kjenne igjen fra den gang det var beite og slåttemarker overalt.

Kulturlandskapet

Kunstgjødsel og elektrisitet, og etterhvert større maskiner og import av kraftfôr, har ført til økt matproduksjon. Samtidig forsvant det rike kulturlandskapet med blomsterenger, humler og sommerfugler.

Foto: NRK

Dette og mer vil du få svar på i serien Natur i endring, som kommer 1. september på NRK1 kl. 20.00 og NRK TV 06.00.