Informasjon fra NRK

Har du ringt nødtelefonen?

Fortell din historie i NRKs nye podkastserie.

SOS Nødtelefonen

NRK skal produsere en podkastserie om SOS Nødtelefonen.

Foto: Getty Images / iStockphoto

(12/3/2021) - FRISTEN FOR Å SENDE INN HISTORIER TIL SOS NØDTELEFONEN HAR GÅTT UT.

Vi skal produsere SOS NØDTELEFONEN! En podkastserie der vi gir lytterne innsikt i hva som skjer når noen er i nød, hvilket hjelpeapparat som trår til og hvordan vi reagerer på trøblete situasjoner.

Til dette trenger vi din historie. Har du siden i sommer vært i kontakt med en nødsentral? Havnet i en situasjon der du hatt behov for hjelp? Da håper vi du tar kontakt.

Eksempel på tematikk:

En dramatisk fødsel, et innbrudd, bilulykker, MC- ulykker, kjæledyr i trøbbel, heltemodige redningsaksjoner, fall i fjellet, fester som gikk galt, hjertestans, å sitte fast i bergsprekken, snøskred og storm, arbeidsulykker, etc.

Send din historie til: SOS@anti.as