Guds lærlinger - Premiere!

Uke 12 NRK1 torsdag 24. mars kl 21.10

Hvordan lever du livet ditt om Jesus er det aller viktigste, og Bibelen er rettesnor på hva som er rett og galt? Vi følger fem unge mennesker ved bibelskolen ACTA i Stavanger, og får et unikt innblikk i hvordan hverdagen kan se ut hvis du velger å vie livet ditt fullt og helt til noe du tror på.

Guds lærlinger

Guds lærlinger: Rebekah, (foran) Mikal (bak) Gayan i midten, Kristin og Malene.

Foto: Monster / NRK

Stadig flere unge kaller seg personlig kristne, men hva betyr det å leve et aktivt kristenliv i dag? Hvordan er det å ha Jesus som forbilde i et samfunn preget av individualisme og prestasjonsjag? Kan Gud helbrede gjennom mennesker. Og hva er egentlig helvete? Dette er noen av spørsmålene som reises av både kristne og ikke - kristne i dokumentarserien "Guds lærlinger".

Bibelskoleelevene er overbevist i sin tro, men møter motstand både i seg selv og i samfunnet.

I denne serien blir vi kjent med Mikal, Kristin, Rebekah, Malene og Gayan, og vi blir med på deres reise og utvikling som Guds lærlinger.