En prest og en plage

Uke 34 NRK1 tirsdag 19. august kl 21.30

Portrettet av tidligere prest og abortmotstander Børre Knudsen har gått på kino over hele landet våren 2014, og er nominert til Amanda-prisen for beste dokumentarfilm. NRK viser nå filmen i full kinoversjon på TV og i nettspilleren.

En prest og en plage

Prest og abortmotstander Børre Knudsen var en av Norges mest kontroversielle personer. Portrettfilmen viser livet hans i dag og ser tilbake på årene da han sto midt i striden.

Foto: Fridtjof Kjæreng / (fx) produksjoner AS

Hva koster det for et menneske å ofre alt for det man tror på? Børre Knudsen er Norges mest kjente abortmotstander og en av de største opprørere i nyere norsk historie. Han ble en av Norges mest forhatte menn.

Dyrekjøpt

Ytringsfriheten er grunnlovsfestet og står sterkt i Norge. Likevel kan den være dyrekjøpt for den som virkelig benytter seg av den.

Børre Knudsen ble avsatt ved dom og utstøtt av sine egne. Dette gikk hardt ut over ham selv og familien. De måtte forlate hus og hjem.

I jubileumsåret for grunnloven setter «En prest og en plage» søkelys på ytringsfrihetens kår i Norge. I over ett fulgte regissør Fridtjof Kjæreng ekteparet Ragnhild og Børre Knudsen, som bor i en hytte i Balsfjord i Troms.

En prest og en plage

Vi følger ekteparet Ragnhild og Børre Knudsen gjennom et helt år.

Foto: Fridtjof Kjæreng / (fx) produksjoner AS

Nåtid og tilbakeblikk

Børre Knudsen er tidvis sterkt plaget av Parkinsons sykdom. Gjennom ekteparets dagligliv og tanker føres vi tilbake til fortiden og deres kamp for de kristne verdier. Vi får også se arkivfilm med tilbakeblikk på Børre Knudsens aksjoner for det ufødte liv samt fremveksten av det moderne Norge. Filmen følger også ekteparets kamp med å forsone seg med fortiden og den smerten abortkampen har påført dem og barna.