Hopp til innhold

Ny nyhetsredaktør i NRK Sápmi

Jan Roger Østby šaddá NRK Sámi ođasredaktevran. Jan Roger Østby blir ny redaktør i NRKs samiske divisjon.

Jan Roger Østby

Trykk her for norsk tekst

Ođđa ođasredaktevra

Østby leamaš ovdal ge redaktevra ja journalista NRK Sámis, ja dál logi jagi maŋŋil máhccá. Son boahtá Sámedikkis gulahallandirektevrravirggis.

– NRK Sápmi lea okta daid deháleamos asahusain mii nanne sámegielaid, kultuvrra, servodateallima ja sámi demokratiija. Dál dan rievdadeaddji mediemáilmmis, lea erenoamáš gelddolaš váldit oasi NRK Sámi ovdánahttimii, lohká Jan Roger Østby.

– Mun háliidan bidjat sámi beaiveortnega, ožžodit almmolaš digaštallama ja publikii addit buoremus ollislaš gova das mii geavvá sámi servodagas. Ja mii galgat loktet sámi áššiid nationála publihkkii.

Direktevra duhtavaš

NRK Sámi direktevrra, Mona Solbakk, lohká Østbys leat erenoamáš jođiheaddjiattáldagat, sus lea nanu ođasjournalistalaš máhttu ja dovdá sámi servodaga bures.

– Mun lean hui movttet fitnet Jan Rogera hoavdajovkui, ja lean oadjebas ahte NRK Sápmi dál lea fitnen searalaš redaktevrra gii nákce ovdánahttit ođasdoaimmahusa viidásat. Ollugat dovdet Jan Rogera áŋgiris ja luohtehatti jođiheaddjin gean áinnas čuovvola. Son ádde NRK Sámi ja NRK doaimma ja rolla ge bures, lohká Solbakk.

Jan Roger Østby álgá ođasredaktevrravirgái njukčamánu 1.beaivve.

Ny nyhetsredaktør i NRK Sápmi

Jan Roger Østby blir ny redaktør i NRKs samiske divisjon.

Østby har tidligere vært redaktør og journalist i NRK Sápmi, og kommer nå tilbake etter 10 år. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Sametinget.

– NRK Sápmi er en av de viktigste institusjonene som er med på å styrke samisk språk, kultur samfunnsliv og det samiske demokratiet. Jeg vil være med å utvikle NRK Sápmi videre. Det er spesielt spennende i et medielandskap som er i endring, sier Jan Roger Østby.

– Jeg ønsker å sette samisk dagsorden, skape gode debatter og gi den beste oversikten over hva som skjer i det samiske samfunnet. Og vi skal løfte frem samiske saker til et nasjonalt publikum.

Fornøyd direktør

Direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk, sier Østby har gode lederegenskaper, er en faglig sterk nyhetsjournalist og kjenner det samiske samfunnet godt.

– Jeg er veldig glad for å få Østby i lederteamet og er trygg på at vi i NRK Sápmi får en drivende dyktig nyhetsredaktør som vil utvikle redaksjonen videre. Han har god forståelse for NRK Sápmis og NRKs oppdrag og rolle. Jan Roger er kjent for sitt sterke engasjerment og evne til å mobilisere organisasjonen, sier Solbakk.

Jan Roger Østby begynner i stillingen 1. mars.