Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK republiserer ikke TV-serien «Ingen elsker Bamsegutt»

Serien ble trukket tilbake midlertidig søndag, og NRK har bestemt at den ikke skal publiseres på nytt.

Bamsegutt

Seriebilde av «Ingen elsker Bamsegutt».

Illustrasjon: NRK

TV-serien «Ingen elsker Bamsegutt» har de siste dagene vakt sterke reaksjoner.

Intensjonen var å fortelle en historie om en av samfunnets svakeste, som opplever å ha kommet til kort overfor hjelpeapparatet og falt ut av den norske velferdsstaten. Det er en viktig historie, fordi den viser omsorgssvikt, utenforskap og avmakt i en grad det kan være vanskelig å forestille seg. Dessverre har NRK ikke klart å fortelle denne historien med den høye journalistiske standarden NRKs innhold skal ha, som følge av en avgjørende feilvurdering.

NRK beklager at serien har blitt en belastning for den familien som er omtalt, og NRK vil gi en uforbeholden unnskyldning til dem og til de fornærmede i saken fra 1991.

NRK har et ansvar for å gi en sannferdig og riktig versjon av historiene som fortelles til publikum. I denne serien ble relevante opplysninger utelatt i saken. Det gav publikum et ufullstendig bilde, og andre historier, som var like viktige, ble valgt bort.

Det skjer ikke ofte at NRK avpubliserer materiale. Derfor er dagens beslutning basert på en grundig gjennomgang av serien med vekt på etiske hensyn. Det har ikke vært noen enkel beslutning. Mange mennesker har blitt trukket inn i saken, både direkte og indirekte. Hensynet til hvilken effekt det vil ha for dem, om serien ble tatt av eller republisert, har veiet tungt. Konteksten rundt serien og familiens situasjon er endret siden serien ble publisert for en uke siden. Premissene for medvirkning er også endret: Deltakerne mangler vesentlig informasjon.

Det er viktig å understreke at NRK fortsatt skal lage journalistikk om de svakeste i samfunnet. NRK skal lage journalistikk om ulike mennesker med sammensatte historier. NRK skal drive systemkritikk. Men, når vi ikke lever opp til forventningene om en høy, etisk standard skal vi også vise ydmykhet og rydde opp så raskt vi kan.

NRK skal nå gå gjennom rutiner og prosedyrer for å finne ut av hvordan man kan unngå at noe tilsvarende skjer igjen.