Hopp til innhold
Info fra NRK

Disse er tatt ut til NRK Sápmis talentsatsing

Sju kandidater er plukket ut til å være med på NRK Sápmis rekrutterings- og kvalifiseringsprogram.

Collage deltakere i talentprogram

Rievttimiel galge leat guđas, muhto go ledje nu ollu buorit ohccit de viiddidii NRK Sámi hoavdajoavku prográmma ovttain sajiin.

Nelly Engstrøm

– Mun hálidan geahččalit bargat journalistan ja sámi journalistihkain, juoga maid varra in livčče beassan universitehta journalistaoahpus, lohká Nelly Engström Vualtjeres eret.

Håkon Mudenia

- Taleantaprográmma lea erenoamáš vejolašvuohta mu bulvii. In dieđe justa gosa heiven NRK vuogádagas, muhto prográmmas beasan geahččaladdat máŋggalágan bargguid NRK:s, ja oahppat gelbbolaš bargiin buotlágan surggiin, lohká Håkon Mudenia Deanus eret.

Jonna Dunfjeld Mølnvik

– Mun ohcen NRK Sámi taleantaprográmmii go mu mielas lei erenoamáš vejolašvuohta beassat geahččalit journalistavirggi ja geavahit åarjelsaemien (máttasámegiela). Mun illudan oahppat ja geahččalit juoga ođđa, lohká Jonna Dunfjeld Mølnvik.

Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

– Mun hálidan leat NRK Sámi taleantan go de beasan ráhkadit ja ovdánahttit máttasámegielat journalistalaš sisdoalu, lohká Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen eret Plaassjas.

Lemet Nystad

– Mun ohcen taleantaprográmmii go mus álo leamaš beroštupmi mediaide, ja dát orui hui erenoamáš vejolašvuohta oahppat eambbo daid čeahpimusain. Ja dasa gal mun illudan! lohká Lemet Johanas Nystad Kárášjogas eret.

Ellinor Skartland

- Sámi mediafálaldagat ovdánit juohke beaivve, ja lean hui ilus go beasan leat mielde loktemin daid ovddos guvlui. Mun hálidan čájehit ahte gánnáha válljet sámi mediaid. Šaddá hui miellagiddevaš ja somás jahki, lohká Ellinor Skartland Deanus eret.

Naima Nergård

- Manen mån åhtsiv dán prográmmaj lej danen gå mujna lej ulmme ja sávadus álkadit ja vájkkudit NRK sámev buvtadit ienep julevsámegiellaj, ja aj diedon låktit ásjijt ma gulluji julevsámegieldáfojda, lohká Naima Khan Nergård Hábmiris eret.

Loga sámegillii

Kandidatene er alle mellom 18 og 25 år, og til sammen representerer de både geografisk bredde og språklig mangfold. Da utlysningen til programmet gikk ut i april, var det til seks plasser. Men det var så mange gode søkere at programmet rett og slett ble utvida med en plass.

Disse er tatt opp på talentprogrammet:

 • Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen (20) fra Røros (sørsamisk)
 • Jonna Dunfjeld Mølnvik (18) fra Snåsa (sørsamisk)
 • Nelly Engström (23) fra Vilhelmina i Sverige (sørsamisk)
 • Naima Nergård (25) fra Tysfjorden (lulesamisk)
 • Ellinor Skartland (19) fra Tana (nordsamisk)
 • Håkon Mudenia (25) fra Tana (nordsamisk)
 • Lemet Nystad (22) fra Karasjok (nordsamisk)

– Jeg søkte på plass i talentprogrammet fordi jeg alltid har vært interessert i media, og det her virket som en unik mulighet til å lære av de beste. Det gleder jeg meg virkelig til. Og jeg gleder meg for eksempel til å lære videoproduksjon og gjerne følge en idé fra start til publisering, forteller Lemet Nystad fra Karasjok.

Ansvarlig for programmet, Mona Solbakk, er veldig fornøyd med at de har fått med deltakere med forskjellig samisk språkbakgrunn.

– Vi ønsker å bli bedre på lule- og sørsamisk, og har ambisjoner om å øke tilbudet vårt på de språkene. Derfor er vi helt avhengig av å gode sør- og lulesamiskspråklige journalister innen alle sjangre, fra innhold for barn og unge til underholdning og nyheter. NRK Sápmi skal være relevant og viktig for alle samer, og det klarer vi ikke uten gode, samiskspråklige historiefortellere og innholdsskapere, sier Solbakk.

Grundig opplæring

I løpet av programmet skal de sju deltakerne lære å lage innhold for nett, radio/lyd, video/TV og sosiale medier – spesielt for yngre målgrupper. Talentene vil ha varierte oppgaver der de lærer av erfarne NRK-kollegaer.

- Talentprogrammet er en unik mulighet for min generasjon. Jeg vet ikke hvor jeg vil passe best i NRK, men talentprogrammet gir meg mulighet til å prøve meg på mange ulike jobber i NRK, og lære av kompetente NRK ansatte innen mange felt, sier Håkon Mudenia.

Også Jonna Dunfjeld Mølnvik (18) fra Snåsa og Nelly Engstrøm fra Vilhelmina (Sverige) fremhever det unike ved programmet.

– Jeg får prøve hvordan det er å jobbe med journalistikk og samisk journalistikk som jeg kanskje ikke hadde fått anledning til på universitetet, sier Engstrøm. Hun er spent hvordan det blir å både bo på et nytt sted og få opplæring i noe nytt.

– Jeg søkte meg til NRK Sápmis talentprogram fordi jeg synes det var en unik mulighet til å prøve ut journalistyrket og bruke åarjelsaemien (sørsamisk). Gleder meg til å lære masse og prøve ut mye nytt, forteller Mølnvik.

Praksis fra sør til nord

Som del av programmet skal deltakerne i programmet ha praksis ulike steder i NRK. Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen fra Røros med sørsamisk bakgrunn skal ha praksis i Trondheim. For henne var muligheten til å skape og utvikle mer sørsamisk journalistisk innhold en viktig motivasjon for å søke på talentprogrammet. Også for Naima Nergård var det språklige viktig:

– Jeg søkte meg på programmet fordi jeg ønsker mer innholdsproduksjon på lulesamisk, og selvfølgelig løfte saker innen det lulesamiske språkområdet. Jeg gleder meg til å lære, prøve meg samtidig som jeg jobber, sier hun.

– Talentene skal jobbe i redaksjoner rundt om i Norge; Trondheim, Bodø, Tromsø og Karasjok. Her får de lære av de beste, samtidig som de lærer oss. De kommer inn med unik og viktig kompetanse for NRK. De er unge og de er samiske. De har viktige stemmer og perspektiver for NRK-redaksjoner i hele landet, sier Solbakk

Opplæringa begynner i september og avsluttes i juni neste år. Ellinor Skartland (19) fra Tana i Finnmark gleder seg til å starte:

– Det samiske medietilbudet utvikles hver dag, og jeg er så glad for at jeg får være med på å løfte det videre. Jeg ønsker å vise at det lønner seg å velge samiske meder. Det blir et veldig spennende og artig år. Jeg kan nesten ikke vente, og kunne begynt i morgen!

(På samisk)

Dá leat NRK Sámi ođđa taleanttat

Čieža nuora leat dál válljejuvvon NRK Sámi rekrutteren- ja gealbodahttinprográmmii.

Taleanttat leat gaskal 18 ja 25 jagi, ja joavkkus lea erenoamáš buorre geográfalaš ja gielalaš viidodat. Go prográmma almmuhuvvui cuoŋománus, de ledje guhtta saji. Muhto go ledje nu erenoamáš buorit ohccit de leat viiddidan prográmma ovttain sajiin.

Collage deltakere i talentprogram

Rievttimiel galge leat guđas, muhto go ledje nu ollu buorit ohccit de viiddidii NRK Sámi hoavdajoavku prográmma ovttain sajiin.

Nelly Engstrøm

– Mun hálidan geahččalit bargat journalistan ja sámi journalistihkain, juoga maid varra in livčče beassan universitehta journalistaoahpus, lohká Nelly Engström Vualtjeres eret.

Håkon Mudenia

- Taleantaprográmma lea erenoamáš vejolašvuohta mu bulvii. In dieđe justa gosa heiven NRK vuogádagas, muhto prográmmas beasan geahččaladdat máŋggalágan bargguid NRK:s, ja oahppat gelbbolaš bargiin buotlágan surggiin, lohká Håkon Mudenia Deanus eret.

Jonna Dunfjeld Mølnvik

– Mun ohcen NRK Sámi taleantaprográmmii go mu mielas lei erenoamáš vejolašvuohta beassat geahččalit journalistavirggi ja geavahit åarjelsaemien (máttasámegiela). Mun illudan oahppat ja geahččalit juoga ođđa, lohká Jonna Dunfjeld Mølnvik.

Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

– Mun hálidan leat NRK Sámi taleantan go de beasan ráhkadit ja ovdánahttit máttasámegielat journalistalaš sisdoalu, lohká Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen eret Plaassjas.

Lemet Nystad

– Mun ohcen taleantaprográmmii go mus álo leamaš beroštupmi mediaide, ja dát orui hui erenoamáš vejolašvuohta oahppat eambbo daid čeahpimusain. Ja dasa gal mun illudan! lohká Lemet Johanas Nystad Kárášjogas eret.

Ellinor Skartland

- Sámi mediafálaldagat ovdánit juohke beaivve, ja lean hui ilus go beasan leat mielde loktemin daid ovddos guvlui. Mun hálidan čájehit ahte gánnáha válljet sámi mediaid. Šaddá hui miellagiddevaš ja somás jahki, lohká Ellinor Skartland Deanus eret.

Naima Nergård

- Manen mån åhtsiv dán prográmmaj lej danen gå mujna lej ulmme ja sávadus álkadit ja vájkkudit NRK sámev buvtadit ienep julevsámegiellaj, ja aj diedon låktit ásjijt ma gulluji julevsámegieldáfojda, lohká Naima Khan Nergård Hábmiris eret.


Sii leat válljejuvvon prográmmii:

 • Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen (20) Plassjes eret (máttasámegielat)
 • Jonna Dunfjeld Mølnvik (18), Snåases eret (máttasámegielat)
 • Nelly Engström (23) eret Vualtjeres Ruoŧas (máttasámegielat)
 • Naima Nergård (25) Moskkis eret Hápmiris (julevsámegielat)
 • Ellinor Skartland (19) Deanus eret (davvisámegielat)
 • Håkon Mudenia (25) Deanus eret (davvisámegielat)
 • Lemet Nystad (22) Kárášjogas eret (davvisámegielat)

– Mun ohcen taleantaprográmmii go mus álo leamaš beroštupmi mediaide, ja dát orui hui erenoamáš vejolašvuohta oahppat eambbo daid čeahpimusain. Ja dasa gal mun illudan! Mun illudan maid oahppat ráhkadit videoid ja oaidnit mo prográmmat ráhkaduvvojit – álgoideas dassái go TVii ilbmá, lohká Lemet Nystad Kárášjogas eret.

Prográmma ovddasvástideaddji, Mona Solbakk, lea hui duhtavaš go leat ožžon sihke julev-, mátta- ja davvisámegielat oasseváldiid.

– Min áigmuš lea buoridit ja lasihit fálaldaga julev- ja máttasámegielaide. Danin lea dehálaš midjiide ahte mis leat čeahpes julev- ja máttasámegielat journalisttat geat máhttet ráhkadit sihke ođđasiid ja guoimmuheaddji sisdoalu mánáide, nuoraide ja ollesolbmuide, lohká Solbakk.

– NRK Sápmi galgá leat relevánta ja dehálaš buot sápmelaččaide, ja dan eat nákce čeahpes, sámegielhálli muitaleddjiide ja sisdoallobuvttadeddjiid haga.

Vuđolaš oahpahus
Prográmma áigodagas ohppet taleanttat ráhkadit sisdoalu nehttii, radioi/jienain, videoin/TV:ii ja sosiála mediaide – erenoamážit nuorat mihttojoavkkuide. Sii besset geahččaladdat máŋggalágan bargguid ja ohppet hárjánan NRK-bargiin.

- Taleantaprográmma lea earenoamáš vejolašvuohta mu bulvii. In vel dieđe justa gosa heiven NRK vuogádagas, muhto taleantaprográmma addá vejolašvuođa geahččaladdat máŋggalágan bargguid NRK:s, ja oahppat gelbbolaš bargiin buotlágan surggiin, lohká Håkon Mudenia.

Maiddái Jonna Dunfjeld Mølnvik (18) Snåases eret ja Nelly Engström Vualtjeres eret deattuheaba dán erenoamášvuođa prográmmain:

– Mun hálidan geahččalit bargat journalistan ja sámi journalistihkain, juoga maid varra in livčče beassan journalistaoahpus universitehtas, lohká Engström. Son lea gealdagasas bargagoahtit ja orrut ođđa báikkis ja seammás ođđa áššiid oahppat.

– Mun ohcen NRK Sámi taleantaprográmmii go mu mielas lei erenoamáš vejolašvuohta beassat geahččalit journalistavirggi ja geavahit åarjelsaemien (máttasámegiela). Mun illudan oahppat ja geahčalit juoga ođđa, lohká Mølnvik.


Bargohárjehallan iešguđet báikkis

Prográmma oktavuođas barget taleanttat NRK doaimmahusain iešguđet báikkiin. Máttasápmelaš Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen Plassjes eret galgá bargat Troandimis. Sutnje lei vejolašvuohta ráhkadit ja ovdánahttit eanet máttasámi journalisttalaš sisdoalu dehálaš go ozai prográmmii. Giella lei maiddái guovddážis juelvsámegielagii Naima Nergårdii:

- Manen mån åhtsiv dán prográmmaj lej danen gå mujna lej ulmme ja sávadus álkadit ja vájkkudit NRK sámev buvtadit ienep julevsámegiellaj, ja aj diedon låktit ásjijt ma gulluji julevsámegieldáfojda. Mån ávvudaláv duov dáv gæhttjalit ja oahppat ja aj liehket oahppe sæmmi bále gå bargav, lohká son.

- Taleanttat barget doaimmahusain iešguđet sajis Norggas: Troandimis, Bådådjos, Tromssas ja Kárášjogas. Dáppe ohppet daid čeahpimusain, seammás go sii oahpahit min. Sis lea dehálaš ja erenoamáš gelbbolašvuohta mii lea dehálaš NRK:i. Sii leat nuorat ja sii leat sápmelaččat. Dát leat dehálaš jienat ja geahčastagat NRK doaimmahusaide miehtá riikka, lohká Solbakk.

Oahpahus álgá čakčamánus ja loahpahuvvo geassemánus boahtte jagi. Ellinor Skartland (19) Deanus eret illuda álgit:

- Sámi mediafálaldagat ovdánit juohke beaivve, ja lean hui ilus go beasan leat mielde loktemin daid ovddos guvlui. Mun hálidan čájehit ahte gánnáha válljet sámi mediaid. Šaddá hui miellagiddevaš ja somás jahki. Livččen sáhttit ihttin juo álgit!