Stadig flere smugler folk over grensa

Men politiet mener lite av det er organisert kriminalitet.

Antall menneskesmuglingssaker i Norge øker kraftig. Hittil i år er 80 anmeldt mot 31 i fjor. Politiet mener at svært få av disse sakene er organisert, men presiserer at menneskesmugling ikke er mer lovlig av den grunn.

Østfold har helt klart vist seg som smuglerfylke nummer en. Grensefylket har 48 av 80 politisaker med menneskesmugling så langt i år. I tillegg fører ikke alle saker til at det tas ut tiltale. Politiet avdekker stadig flere tilfeller av menneskesmugling på Svinesund. Slektninger eller frivillige hjelper ofte de som ikke kommer med buss eller tog. Og det er ikke mye som tyder på at dette som regel er organisert, og for penger, mener politiet.

– Det er svært få av disse vi har sett er profittmotiverte smuglere, sier politiadvokat Jon Skarpeid i Østfold politidistrikt.

Thomas Sundin

– Jeg er absolutt ikke en menneskesmugler, sier Thomas Sundin. For tre uker siden hjalp han en 15 år gammel gutt inn i Norge.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Men først og sist er de smuglere, og det er ulovlig å ta ukjente borgere inn i Norge. De som hjelper flyktningene inn, utsetter dem for nye risikoer etter det som allerede kan ha vært en lang og farefull ferd mot Norge.

Lager mer trøbbel for flyktningene

– Det er lite gunstig ut fra de traumene flyktningene ofte kommer fra, at de så blir involvert i en politietterforskning i Norge, påpeker Skarpeid.

– Det er bedre at de hjelper de i det lokalsamfunnet de kommer til etter hvert, enn å medvirke til en straffbar handling med å transportere en person over grensa ulovlig.

Slike vurderinger stanset ikke Thomas Sundin. For tre uker siden hjalp han en 15 år gammel båtflyktning på sin tur gjennom Europa til Norge.

– Straffbart, men legitimt

For tre uker siden hjalp han en 15 år gammel båtflyktning gjennom Europa. Gutten hadde tilknytning til Norge fra før, og ble fraktet med bil store deler av veien av Sundin.

– Helt uproblematisk, sier Thomas Sundin.

– Selv om du bryter loven?

– Jeg føler at jeg hjelper en gutt som nå kan se familien sin igjen etter fem år. For meg er det legitimt. Straffbart? Ja, men det er helt legitimt for meg. Jeg har betalt litt klær og mat for han, og har ikke tjent noe på dette. Jeg er ingen menneskesmugler. Absolutt ikke.