Hopp til innhold

Vil sentralisere kemneren

En ny utredning konkluderer med at det er altfor lite effektivt å la kommunene kreve inn skatt.

Penger
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Utredningen om offentlig innkreving foreslår blant annet å overlate kommunal skatteinnkreving til et statlig direktorat, skriver Kommunal rapport.

Utvalgsleder Jan Solberg mener brukerne vil dra nytte av å slippe å forholde seg til flere statlige kreditorer og minske forskjellsbehandlingen.

 

God dialog

Utvalgsmedlem og assisterende rådmann i Kristiansand, Solveig Løhaugen, er kritisk til å gi all makt til staten.

Løhaugen viser til at kommunene kan kommunisere med dem som skylder penger og hevder at rundt 99,5 prosent gjør opp for seg hos de kommunale kemnerne.

Mer tvang

Løhaugen tror også at et statlig direktorat vil skape mer tvang og konflikter:

Solveig Løhaugen

Utvalgsmedlem Solveig Løhaugen er kritisk til å gi staten innkrevingsansvaret.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Det er helt åpenbart, når det blir mer standardiserte løsninger, så blir det mindre rom for dialog. Det er en naturlig del av løsningen, sier Løhaugen til avisen.

Hun mener flertallet i utvalget ikke har klart å fremskaffe ny og vesentlig informasjon for forslaget, og viser til at Danmark opplever tapte inntekter etter at skatteinnkrevingen ble sentralisert.

Likebehandling

Jan Solberg legger vekt på at en sentralisering vil føre til raskere saksbehandling, og dermed hurtigere bruk av tvang for pengeinnkreving.

- Det offentlige skal møte skyldnerne med en enhetlig opptreden, forståelige krav og en rask prosess, sier Solberg.

I tillegg er det foreslått å dele innfordringsdirektoratet inn i flere lokale kontorer, men det er ikke tatt stilling til hvor mange det bør være.