TV 2 kutter inntil 130 årsverk

De ansatte i TV 2 fikk i dag vite hvordan kanalen planlegger å spare 150 millioner kroner, og hvor det skal kuttes. Ledelsen vil at hovedkontoret fortsatt skal ligge i Bergen.

TV 2 Nyhetskanalen
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Klokken 14 fikk de ansatte i TV 2 vite hvor ledelsen planlegger å kutte for å oppfylle målet om kostnadsbeparelser på 150 millioner kroner.

TV 2 Nyhetskanalen melder at ledelsen i kanalen vil legge frem et forslag for styret om at hovedkontoret inntil videre blir liggende i Bergen. Inntil 130 årsverk blir overflødige.

Klubbleder Baard Zakariassen i TV 2 sier til NRK at ingenting er vedtatt, og at det er styret som skal ta stilling til hvor hovedkontoret skal ligge.

Zakariassen sier at forslagene som er lagt frem viser at det er økonomisk forsvarlig å drive virksomheten både i Oslo og Bergen.

I formiddag sa i kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy til NRK at det ikke ville komme noen svar på hvor TV 2s hovedkontor skal ligge i dag, og at denne beslutningen ville tas av TV 2s styre senere i måneden.

- Det ledelsen har jobbet med er kostnadskutt i Bergen og Oslo, uavhengig av lokaliseringsspørsmålet, sier kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy til NRK.

Kommunikasjonsdirektør i TV 2 Rune Indrøy

Kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV2

Foto: Bj¿rn Erik Larsen / Bj¿rn Erik Larsen, Scanpix

Etter det NRK erfarer er det i dag foreslått å legge ned debattprogrammet Tabloid, i tillegg til Dokument 2.

Frykter for arbeidsplassene

Arbeidsgrupper i de ulike TV 2-avdelingene har i lengre tid jobbet med hvordan kostnadene skal kuttes, og både ansatte og ledelsen har vært representert i disse utvalgene.

Mange ansatte frykter nå for jobbene sine, både i Bergen og Oslo.

- Det er en ubehagelig stemning i hele organisasjonen, sier en kilde.

Klubbene ikke med

Journalistklubben har nektet å godta premissene, som er å finne ut hvor kostnadene skal kuttes. Derfor har klubben ikke vært med i arbeidet.

- Oppgaven har vært å finne ut hvor det skal kuttes. Klubben kan ikke peke på hvem som skal gå, sier nestleder i TV 2-klubben Renate Nedregård.

Klubben organiserer omlag like mange ansatte i Oslo og Bergen, og gjenspeiler dermed TV 2s størrelse på virksomheten i de to byene.

Betent lokaliseringskonflikt

TV2-sjef Alf Hildrum sier til TV2 Nyhetskanalen at hovedkontoret vil forbli i Bergen i 2010, og at det vil vurderes på lengre sikt.

– Når det gjelder Nyhetene foreligger det alternative forslag til løsninger. I forhold til økonomi og mulige kostnadsreduksjoner viser utredningene at de tre mulige løsningene har tilnærmet samme omfang. Anbefalingen fra nyhetsledelsen er fortsatt tilstedeværelse i Bergen, sier Hildrum ifølge TV2.

Alf Hildrum

TV 2-sjef Alf Hildrum

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Men om de største kuttene kommer i Oslo eller Bergen kan ha stor betydning for hvor TV 2s hovedkontor vil ligge på lengre sikt. Mange er spente på hvordan det vil kuttes i nyhetsavdelingen. Det blir klart på styremøtet i slutten av oktober.

- TV 2-ledelsen har sagt at hvor nyhetsavdelingen ligger er avgjørende for lokaliseringen av hovedkontoret, så det er klart at det er spenning knyttet til dette, sier en kilde.

Vedkommende mener at dagen i dag på langt nær er noen D-dag for TV 2, fordi den endelige avgjørelsen først kommer på styremøtet 22.oktober.