NRK Meny
Normal

Mener sykefraværet «debatteres» ned

Økningen i sykefraværet har stoppet helt opp i industrien. Statsministeren tror debatten om sykelønnen i seg selv senker sykefraværet.

SYKEFRAVÆR

Ifølge tall fra Norsk Industri har sykefraværet stoppet opp.

Foto: Kleiven, Paul / Kleiven, Paul

Det er full stopp i det økte sykefraværet, i alle fall i industrien. Det viser nye tall for industrien for fjerde kvartal i fjor.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er spent på om andre bedrifter følger industrien og stopper veksten i sykefraværet.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Foto: Morten Holm / Scanpix

– Jeg tror forklaringen er systematisk jobbing gjennom veldig mange år. Det har ført til at vi nok en gang nå har klart å få et sykefravær som ikke er høyere enn tilsvarende i 2008, så vi har unngått en eksplosjon, sier Lier-Hansen.

– Vi vet jo det er andre næringen hvor en ikke har hatt det systematiske arbeidet, så jeg er spent på de tallene, sier Lier-Hansen.

Influensaen slo ikke til

Med i statistikken til Norsk Industri er bedrifter med til sammen 44 000 årsverk.
Industrien hadde en økning i sykefraværet i 3. kvartal 2009 i forhold til samme tidsrom året før, men nå er fjerdekvartalstallene klare og veksten har bremset helt opp.

Den ventede dobbeleffekten av svineinfluensa og vanlig influensa viste seg aldri i tallene til administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Debatten virker

Presentasjon fra den faglige ekspertgruppen mot sykefravær

Presentasjon fra den faglige ekspertgruppen mot sykefravær.

Foto: Berit Roald / Scanpix

I går fikk partene i arbeidslivet forslag som kan senke sykefraværet fra regjeringens ekspertutvalg - forslag partene skal gruble på helt til 1. mars.

De begynner allerede klokken ni i dag, og regjeringen og statsminister Jens Stoltenberg er en viktig part. Han tror sykelønnsdebatten i seg selv kan senke sykefraværet.

– Tidligere har vi sett at oppmerksomhet rundt høyt sykefravær har bidratt til lavere fravær. Jeg tror bevisstgjøring og opplysning kan bidra blant annet ved at arbeidsgiver kan tilrettelegge mer på arbeidsplassen slik at færre støtes ut, sier Stoltenberg.

Gråsoner

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er enig med Stoltenberg, men sier at skal det bli noen varig nedgang i sykefraværet, må det andre virkemidler til.

Hanne Bjurstrøm

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Foto: Kristin Granbo / NRK

YS-leder Tore Eugen Kvalheim tror også debatten senker sykefraværet, han snakker på vegne av over 200.000 arbeidstakere.

Professor Knut Røed ved Frischsenteret i Oslo, som satt i regjeringens ekspertutvalg, tror sykefraværet senkes av debatt- uten å kutte en krone.

– Det kan vi bare forklare på den måten at her er det store gråsoner mellom syk ikke syk, mellom tilstede, ikke tilstede hvor vi påvirkes av normer, holdninger og verdier, sier Røed.

Nådd målet

Sykefraværet i Norsk Industris medlemsbedrifter er redusert med 20 prosent siden 2003, og er sånn sett den eneste delen av yrkes-Norge som har nådd sykefraværsmålet i avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Det er mulig å gjøre noe for å få ned sykefraværet.

– Men det må jobbes også, prosenter i nedgang får du ikke bare ved å prate om sykelønn, sier arbeidsgivernes mann i industrien, adm. dir Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

– Det krever systematisk jobbing på den enkelte arbeidsplass, samtidig som samspillet mellom arbeidsgiver og arbeidstager og NAV må bli bedre, sier han.