Slipper shoppestraffen

Til tross for at vi handler mer, tror ikke økonomene at renten settes opp i dag. Renten forventes heller ikke å bli så høy som Norges Bank tidligere har sagt.

Kjøpesenter

Økonomene tror ikke renten heves, til tross for at vi stadig handler mer.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Dermed tror økonomene at renten holdes uendret på 5 prosent, etter at den ble satt opp i september .

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Svein Gjedrem

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Men DnB Nor markets tror sentralbanksjef Svein Gjedrem endrer den såkalte "rentebanen" i dag, slik at vi etterhvert ender opp med en rente på 5,5 prosent.

Det er 0,25 prosentpoeng lavere enn den renten på 5,75 prosent som Norges Bank tidligere har varslet.

Andre økonomer tror at renten ender opp enda lavere .

Statistisk sentralbyrå kom i dag med flere nøkkeltall som sier en hel del om tilstanden i den norske økonomien:

Vi låner mindre penger

Låneetterspørselen avtar fra 14,8 prosent i august til 14,3 prosent i september. Dette er lavere enn det de fleste økonomene ventet.

Se også: Tror boligprisene vil falle

Dette er en moment, som vurdert selvstendig, skulle tilsi at renten bør ned. I tillegg fortsetter uroen i de internasjonale kredittmarkedene.

Men vi bruker mer

Detaljhandelen er kraftig opp, og omsetningsvolumet steg med 1,5 prosent fra august til september. Dette er høyere enn ventet.

Samtidig sa flere økonomer at regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 5. oktober ikke var særlig stramt. Tvert imot: Det var lett ekspansivt.

Dette er momenter som taler for en høyere rente.

Arbeidsledigheten holder seg stabil

Arbeidsledigheten var uendret fra mai til august og utgjorde 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Dette påvirker ikke Norges Bank verken i den ene eller andre retning.

DnB Nor sier i sin analyse at disse tallene ikke er til hinder for at Norges Bank setter opp renten i dag.

Men det er andre forhold å ta hensyn til.

Sterk krone

Dersom Norges Bank setter opp renten kommer kronekursen til å bli enda sterkere. Spesielt ettersom andre, som EU og USA, har en lavere rente enn Norge.

Sentralbanken ser riktignok på inflasjonen når den setter styringsrenten. Men presset er stort, blant annet fra eksportørene, om å ta en "pust i bakken".

I tillegg kommer uroen i de internasjonale kredittmarkedene.

Økonomene venter derfor at Norges Bank holder renten i ro i denne omgang.