Riksrevisjonen refser departement

Kommunal- og regionaldepartementet får kraftig refs fra Riksrevisjonen for mangelfull saksbehandling i en prinsippavgjørelse om salg av konsesjonskraft i Vik kommune. Avgjørelsen gjorde at Terra-kommunene kunne ta opp store lån med sikkerhet i fremtidige inntekter.

Jørgen Kosmo

Riksrevisor Jørgen Kosmo kommer med knallhard kritikk av Kommunal- og regionaldepartementet i en rapport som blir overlevert til Stortinget i dag.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Det er rapporten om Kommunal- og regionaldepartementets behandling av et helt sentralt dokument i Terra-saken, det såkalte Vik-brevet, som Riksrevisor Jørgen Kosmo i dag leverer til Stortinget.

Se rapporten her

Svarbrevet fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane i 2002 (Vik-brevet) slo fast at kommunens salg av konsesjonskraft ikke var i strid med kommuneloven.

- Vi er kritiske til måten departementet har behandlet denne saken på

riksrevisor Jørgen Kosmo

Vik-brevet muliggjorde Terra-saken

Brevet fra KRD gjorde at Vik og andre kraftkommuner kunne selge sine fremtidige kraftinntekter og investere pengene i finansmarkedene. I realiteten lånte kommunene penger med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter, noe som ikke er tillatt ifølge kommuneloven.

Knusende kritikk

Rapporten er knallhard i sin dom over departementets saksbehandling og oppfølging av Vik-brevet. Departementet får kritikk på en rekke områder:

* Saksbehandlingen foregikk på et for lavt nivå i departementet

* Departementet gikk ikke grundig nok inn i saksdokumentene

* Oppfølgingen ble ikke prioritert på fem år, og da departementet oppdaget feil i vurderingene i 2006, ble ingenting gjort.

* Da Terra-saken sprakk i pressen høsten 2007, hadde det tatt hele fem år uten at ledelsen i departemtet hadde tatt stilling til saken.

- Den manglende oppfølgingen gir grunn til å stille spørsmål ved om den øverste administrative ledelsen i departementet hadde god nok oversikt over aktiviteter og problemstillinger knyttet til slike saker, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Fritar ikke kommunene for ansvar

Men Terra-kommunene kan trolig se langt etter økonomisk kompensasjon i kjølvannet av KRDs feilaktige saksbehandling.

Riksrevisjonen mener i likhet med departementet at kommunene selv må ta ansvar for sine elendige investeringer gjennom Terra Securities.

Kommunene tapte hundretalls millioner kroner gjennom sine investeringer i kompliserte strukturerte produkter, etter at krisen i kredittmarkedene gjorde flere av investeringene tilnærmet verdiløse.