Ny strategi for arbeidsinnvandring

Mangelen på arbeidskraft vil bli enda større neste år, og nå satser arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen på å hente flere arbeidere fra land utenfor Europa.

Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Den ferske halvårsrapporten fra Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, viser at det generelle behovet for arbeidskraft vil øke sterke enn det er mulig å få dekket i tiden som kommer.

NHO mener at finanspolitikken for 2007 ikke er tilpasset de økonomiske realitetene.

Og også andre analyser fra næringslivet viser at mangelen på arbeidskraft bare vil øke framover, og at det knapt finnes flere håndverkere å hente fra Øst-Europa fordi økonomien i de nye EU-landene vokser raskere enn ventet.

Det kan blant annet bli slutt på billige håndverkere fra Polen på grunn av gode tider i de nye EU-landene.

 - Øst-Europa har har et stort behov for sine egne arbeidere, og i de fleste landene der er det knapphet på faglært arbeidskraft, spesielt innen bygg- og anlegg, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea til NRK.

– Vi er bekymret over mangel på arbeidskraft, og derfor er det ingenting annet vi jobber hardere med, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Han erkjenner at det er viktig å øke arbeidsinnvandringen fra land både i og utenfor Europa.

– Vi må lage en ny strategi for arbeidsinnvandring knyttet til folk utenfor EØS-området, utenfor Europa. Der vurderer jeg nå å komme med en stortingsmelding i løpet av 2007 der vi legger en ny, nasjonal strategi, sier han.