Null pensjon for deltidsjobbing

Inntil 30.000 deltidsarbeidere i kommunene risikerer null pensjon selv om de jobber nok til å få det.

Omsorgsarbeider
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

De er pedagoger, kulturarbeidere og helse- og omsorgsarbeidere.
Flesteparten er kvinner- og nesten glemt i pensjonsdebatten.

Jorunn Bjoner arbeider som sangpedagog på Ski og Vestby kulturskoler, og ante ikke at jobbene ga henne null i tjenestepensjon.

- Jeg synes det er litt underlig at at man ikke får uttelling for det man faktisk jobber, det er det jeg synes er vanskelig i denne saken, sier Bjoner til NRK.

- Sånn kan vi ikke ha det

Men sånn kan vi ikke ha det i Norge i 2009, sier Klemet Aaby i LO, som nettopp er ferdig med en kartlegging av deltidsarbeiderne .

- Kartleggingen viser at problemet er større enn vi tidligere har antatt, og det er jo minst 30 000 som har flere stillingsforhold, så vi er bekymret over omfanget av denne problemstillingen, sier Aaby til NRK.

Problemet er at flere små stillingsbrøker ikke gir automatisk rett til tjenestepensjon. LO tar nå saken inn i lønnsoppgjøret i offentlig sektor.

- Man må finne en ordning som fanger opp de ulike tilsettingsforholdene på en slik måte at man får pensjonsmessig uttelling for det, sier Aaby.

- Bør gi pensjon selv om de ikke må

Forhandlingsjef Per Kristian Sundnes i kommunenes interesseorganisasjon sier at kommunene kanskje bør gi tjenestepensjon til dem med flere små stillinger, selv om de ikke må:

- Foreløpig er det ikke nedfelt i vårt avtaleverk at de skal, men vi ser gjerne at de prøver, sier Sundnes.

Hvorfor er det bra at de prøver?

- Hvis de har to arbeidsgivere i form av to kommuner eller tre, så tilfredsstiller de ikke minimumstiden for å bli medlemmer av pensjonsordningene i sine kommuner, men de gjør det jo samlet sett for sin kommunale tjenestetid, sier Sundnes.

Han mener at det omdømmemessig og rekrutteringsmessig ville vært en fordel for kommunesektoren at de fikk en pensjonsordning som dekket det.