NRK Meny
Normal

Nedgang i veksten

Veksten i prisene her i landet var bare 0,8 prosent på årsbasis siste måned. Det er en nedgang i veksten fra måneden før.

Kaffekopp
Foto: Scanpix / SCANPIX

Men prisveksten uten avgifter og energipriser, som Norges Bank styrer etter, økte mer. Veksten på årsbasis i februar ble 1,1 prosent. Det er ørlite grann mer enn forventet, nærmere bestemt 0,1 prosent mer enn i en av forhåndsprognosene blant analytikerne.

Norges Bank kan komme til å øke rentene mer og raskere enn hittil fra og med rentemøtet neste uke.

Målet for prisstigningen er 2,5 prosent, på to-tre års sikt. Prisveksten har ikke vært i nærheten av målet på lenge, men nå tror mange at de gode tidene gjør at prisveksten tar seg opp gradvis raskere. Vi står blant annet foran et lønnsoppgjør der toneangivende grupper har krevd minst fem prosent mer i lønn i år. Det, sammen med låneviljen, har mye å si for hvordan prisene på viktige varer utvikler seg i Norge.

Beskjeden prisvekst

Likevel er det viktig å si at prisveksten har vært- og er- beskjeden. Prisene her i landet steg med 0,4 prosent fra januar til februar. Det viser dagens tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Det er prisstigning etter vintersalg og vekst i matvareprisene som står for oppgangen.

Matvareprisene steg med 1,4 prosent og de fleste matvaregruppene hadde prisvekst i februar, men det var særlig prisane på fisk og kaffe, te og kakao som økte.

Etter januarsalget, steg prisane på møbler med 5,9 prosent i februar. Prisene på møbler falt med 3,8 prosent og ligger nå over prisnivået før salget startet. Prisene på kær steg med 1,5 prosent i februar, etter eit kraftig fall på 12,0 prosent måneden før.

Prisene økte også på vedlikehold og reparasjon av boliger og restaurantbesøk.

Men strømprisene falt. Og det kraftig. Med en nedgang på 6,9 prosent fra januar til februar, har elektrisitetsprisene falt med heile 32,6 prosent siden september i fjor. Veksten i konsumprisene, uten elektrisitet, ble 0,7 prosent frå januar til februar.

Konsumprisindeksen (Statistisk sentralbyrå)