Lundteigen: Renta er lav nok

Sps finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen mener at renta ikke bør lenger ned.

Per Olaf Lundteigen (Sp)
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Renta er lav nok nå, mener Lundteigen. Han advarer om at enda lavere pris på kapital kan gjøre næringslivet uforsiktig med investeringene sine.

- Solide banker viktig

- I dagens situasjon mener jeg at det ikke er behov for å sette ned renta mer. Hvis vi gjør kapitalen tilnærmet gratis, får vi feilinvesteringer, frykter Lundteigen.

Regjeringen har satset på lavere rente som et middel til å få fart på pengestrømmen. Men Senterpartiets finanspolitiske talsmann er ikke helt enig.

- Det viktigste nå er ikke å gå videre med lavere rente, men å sikre at bankene er solide, slik at de kan fungere i det markedet vi har nå, mener Lundteigen.

Miljøteknologi

Han sier at det viktigste nå er at staten bruker penger på de varslede opprustningene på offentlige bygg og annlegg. Men over tid må det også legges til rette for nyskaping, ikke minst innenfor miljøteknologi og ny, fornybar energi. Her må det sterkere satsing til, sier Lundteigen.

- Hovedvekten må legges på rammebetingelsene som myndighetene gir bedriftene, sier Sps finanspolitiker.

- Spesielt viktig er det at vi får en energipolitikk som møter klimautfordringen vi har internasjonalt.

Lundtegen håper verden igjen skal kunne si "look to Norway" - denne gangen om norsk miljøsatsing.