Støre krever nordisk innflytelse i G20

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er kritisk til hvordan G20 er organisert, og krever nå en større nordisk innflytelse.

Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener G20 mangler legitimitet.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Både Støre og finansminister Sigbjørn Johnsen, som begge er i Paris, mener det er naturlig at Norden får plass rundt G20-landenes bord.

Mangler legitimitet

Frankrike leder nå grupperingen, som er sammensatt av de 19 landa i verden med sterkest økonomi i tillegg til EU. Denne uka var både utenriksministeren og finansministeren på besøk hos den franske finansministeren for å fremme Norge og Nordens syn.

– G20 mangler både mandat og legitimitet. Jeg mener en internasjonal organisasjon eller struktur som har et mandat som ikke er tydelig, har et problem med sin autoritet. For i G20 har du noen som sier at deres oppgave er å hindre finanskrise, mens andre peker på dette organet skal ta avgjørelser om utvikling, klima, handel osv. Da blir det uklart, så vi har sagt til det franske formannskapet at dette mandatet må tydeliggjøres, sier Støre til NRK.

Den franske finansministeren svarte Støre med å be Norge å komme med forslag til hvordan Norden kan få større innflytelse i dette viktige økonomiske forumet.

Frankrikes finansminister Christine Lagarde

Frankrikes finansminister Christine Lagarde mener Norge selv må komme med forslag til hvordan G20 bør organiseres.

Foto: BERTRAND GUAY / Afp

– Jeg har bedt mine norske kolleger komme med forslag til hvordan G20 bør organiseres, og bedt dem komme med innspill på saker som dreier seg om energi og innovative finansieringsmekanismer, sier finansminister Christine Lagard, som innrømmer at organisasjonen må bli mer effektiv.

– G20 må forbli ekstremt effektiv slik det var under finanskrisen, da var det et lite antall land rundt møtebordet. Men G20 må ha troverdighet og ikke bare representerer 20 land, men alle land i verden, sier Lagard, som forstår Norges ønske om å få innflytelse.

Påvirker Norden

– Vi har ikke sittet her og argumentert for et norsk sete. Men vi har vist til at vi har en nordisk/baltisk sete i det som er IMF-strukturen, sier Støre, som peker på at G20-landenes avgjørelser påvirker Norge.

– Både formelt og uformelt innvirker G20 på livet i Norden. Formelt skal vi være glad for at de var med å berge verden fra den store økonomiske krisen, men indirekte legger de også føringer på beslutninger som tas i andre organ, slik som FN. Det er ikke unaturlig, men det kan også være med på å tømme andre organer for reelt innhold, sier Støre.

Han mener at G20 på en enkel måte kan utvikles til å bli en mer representativ organisasjon med større legitimitet, dersom den får en sterkere regional forankring. Nøkkelen til dette er Norden, mener Støre, selv om de nordiske landene hver for seg er for små til å nå opp blant de største økonomiene i verden.

– Det ville vært interessant å få en plass rundt bordet. Nå sitter vi i IMF, men vi er opptatt av at Norden og Baltikum med sine 30 millioner innbyggere og som er blant de fremste til å bidra til utvikling og klimatiltak, må få større innflytelse og bli lyttet til, sier finansminister Sigbjørn Johnsen som også er i Paris for å drøfte den nordiske innflytelsen i G20-samarbeidet.