Hopp til innhold

Knusende dom mot Uniteam-eiere

Konteinerselskapet Uniteam og eierne ble torsdag dømt for grovt bedrageri av Forsvaret i Eidsivating lagmannsrett.

Forsvaret setter opp kommandoplass av containere på Kreta

Forsvaret bruker ferdige konteinere for å raskt kunne sette opp kommandoplasser. Denne kommandoplassen er satt opp i Souda på Kreta i forbindelse med det norske bidraget til operasjonene over Libya.

Foto: Lars Magne Hovtun / Forsvaret

Uniteam International må betale 25 millioner i erstatning til Forsvaret. I tillegg ble gründer Harald Engh og sønnen Jan Tommy Engh dømt til henholdsvis tre og et halvt og tre års fengsel for bedrageri, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen vil dommen vil bli anket, både skyld – og erstatningsspørsmålet.

Frikjent i tingretten

Dermed endret lagmannsretten dommen fra Nedre Romerike tingrett. I fjor ble far og sønn frikjent i tingretten for å ha bedratt Forsvaret for 38 millioner kroner.

De to ble i 2007 siktet for å ha tatt ut en langt høyere fortjeneste enn avtalt i forbindelse med en leveranse av såkalte kommandoplasskonteinere til Forsvaret.

Før tiltalen ble tatt ut hadde Uniteam i mange år flere store leveranser til Forsvaret, blant annet konteinerbygg til hele Ørland hovedflystasjon.

Torsdagens dom konkluderer med at far og sønn skal ha straff for forsettlig bedrageri. Lagmannsretten finner ingen formildende omstendigheter ved dette.

Den mener riktignok det er grunn til å rette kritikk mot måten Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) håndterte anskaffelsesprosessen, men lagmannsretten ser ikke at dette kan tillegges vekt i formildende retning ved straffeutmålingen, ifølge Dagens Næringsliv.

Retten mener det må gis fradrag i straffen på grunn av den lange tiden etterforskning og rettssak har tatt.