Ingen støtte til dansk blokade

De uorganiserte sjåførene bak den danske transportblokaden får ingen støtte fra Norges Lastebileier-Forbud, som mener problemet burde vært løst politisk.

Lastebil-blokade

Lastebilsjåfør mellom parkere biler fra Danmark og andre europeiske land.

Foto: CLAUS FISKER / AFP

Det er uorganiserte sjåfører som har stått bak den danske blokaden, og det danske lastebileierforbundet har gått kraftig ut mot den.

Forbundet mener at denne saken er så alvorlig at man må arbeide med den politisk, og dette er et syn som blir delt også av Norges Lastebileier-Forbund, NLF.

Nett-TV: Sinte sjåfører

- Arbeide politisk

- Vi mener at dette ikke er en egnet måte å arbeide på - en må jobbe politisk, sier Anne Lise Torgersen i NLF til nrknyheter.no.

Hun opplyser også at det er et EU-direktiv som ligger til grunn for de nye bestemmelsene for kjøre- og hviletid, som i Norge ble gjort gjeldende fra 1. august 2007.

- Både før og etter har NLF fått mange spørsmål om de nye bestemmelsene, og ikke minst har det vært reagert på håndhevelsen av dem, sier hun.

NLF vil for øvrig be om et snarlig møte med Vegdirektoratet og eventuelt samferdselsministeren for å drøfte de nye reglene.

Les også: Sinte sjåfører blokkerer trafikken

- Hviletidsregler gir færre uhell

De nye hvile- og kjøretidsreglene som danske lastebilsjåfører har protestert heftig mot i de siste dagene, gir færre uhell, mener Danmarks Transportforskning.

I de siste dagene har danske lastbilsjåfører blokkert havner og grenseoverganger i protest mot strengere kjøre- og hviletidsregler og strengere håndheving av dem.

Men da reglene trådte i kraft i 2005, brøt nesten seks prosent av sjåførene kjøre- og hviletidsreglene, og dette tallet er falt til 3,3 prosent, opplyser Rikspolitiet.

Samtidig er tallet på trafikkuhell der en lastebil er innblandet, sunket med 14 prosent på ett år, fra 393 i 2005 til 339 i fjor.

Gavner sikkerheten

Og Danmarks Transportforskning mener at den kraftigere luten har gavnet trafikksikkerheten.

- Innstrammingen overfor sjåførene har utvilsomt gitt færre hell. Vi vet at tretthet påvirker kjøreegenskapene, så det er fornuft i de nye reglene, sier seniorforsker Tove Hels til DR Nyheder.

Rådet for Større Færdselssikkerhet er glad for at bøtene for å bryte kjøre- og hvltetidsbestemmelsene er hevet.

At det er blitt færre trafikkulykker, ser vi som en indikator på at de skjerpede reglene har en effekt, sier en talsmann for rådet, mens Dansk Transport og Logistik mener at det lavere ulykkestallet først og fremst skyldes at problemet med tretthet i den siste tiden har fått større oppmerksomhet.

Det var Folketinget som skjerpet sanksjonene for overtredelse av reglene. Nivået på bøtene ble hevet kraftig, og det ble lettere å miste førerkortet.

Transportbransjen ønsker derimot å lempe på reglene, som for øvrig skal rundt nyttår.