Hopp til innhold

Industrien venter krisetider

Norske Industribedrifter venter et kraftig fall i sysselsettingen i 2009. Omsetningsfallet vil bli større enn under forrige krise, og mange bedrifter sliter med å få lån.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Norsk Industri legger i dag frem sin konjunkturrapport for 2009. 500 av landets industribedrifter, med totalt 95 000 ansatte, er grunnlaget for rapporten.

All industri rammes nå av den økonomiske tilbakegangen, og antall permitteringer og oppsigelser øker i en lang rekke industribedrifter.

Ras i sysselsettingen

Vesentlig dårligere markedsutsikter for mange bedrifter vil gi lavere investeringer og for sysselsettingsutviklingen i bedriftene.

Norske industribedrifter forventer at omsetningen i 2009 vil falle med åtte prosent i 2009. 60 prosent av bedriftene vil kutte i investeringene inneværende år.

"På bakgrunn av bedriftenes svar, kan vi legge til grunn at det vil skje et ras i sysselsettingen i inneværende år", heter det i rapporten.

Det vises til at nedgangskonjunkturen er brå og den forsterkes i
urovekkende grad av at kredittmarkedet knapt fungerer.

Norsk Industri gir ikke noe anslag for hvor mange som vil miste jobben i industrien, og tør heller ikke spå når nedgangen i sysselsettingen vil stoppe.

Dramatisk høy rente

Finansieringen gjennom obligasjonsmarkedet har brutt helt sammen, ifølge medlemsbedriftene. Obligasjonsmarkedet beskrives som "ikke-fungerende".

I tillegg til at bankene har skrudd igjen lånekranen, viser rapporten til at enkeltbedrifter opplever rentene som de må betale for sine lån som dramatisk høy, flere prosentpoeng over Norges Banks styringsrente.

Bankene må låne ut penger

Norsk Industri mener at regjeringens hovedfokus må være å få bankene til å låne ut mer penger.

"Problemstillingen blir ikke mindre akutt hvis bankene skal ta en andel av de milliardbeløpene som obligasjonsforfallene i år forårsaker", heter det.

Norsk Industri frykter at regjeringens krisepakke for bankene kommer for sent, og er for små.

Titalls milliarder fra Innovasjon Norge

Bedriftene trenger tilgang på risikokapital, og mener Regjeringen bør øke rammen for lavrisikolån via Innovasjon Norge med et tosifret milliardbeløp.

I tillegg vil industrien ha tilgang til ekstra milliarder i innovasjonslån, og mer penger til forskning og utvikling gjennom Forskningsrådet og Enova.

"Dette koster penger. Dette kan for så vidt porsjoneres ut, men
retningen bør være klar i krisepakka som lanseres 26. januar", mener industrien.