Hopp til innhold

Full krangel om lokal lønn

Det er full krangel om lokal lønn i lønnsoppgjøret mellom LO og Akademikerne i staten. Akademikerne gjør felles sak med arbeidsgiverne og krever lokale lønnoppgjør.

Lønnsforhandlingene i staten startet 8.apil

Bildet er fra 8.april da lønnsforhandlingene i staten startet: Fra venstre Curt A. Lier i Akademikerne , Pål Arnesen i YS Stat, Statens forhandlingsleder Siri Røine, Fornyings,- administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, LO Stat-leder Tone Rønoldtangen og Unios forhandlingsleder Arne Johannesen.

Foto: Johan B. Sættem

Arbeidsgivere i staten har i en uvanlig grad tatt del i lønnsoppgjøret.
De har sendt sine fagdepartementer krav om lokale lønnsforhandlinger helt inn i de pågående forhandlingene.

Nå er det full splid mellom LO og Akademikere.

Det er svært uvanlig at arbeidsgiverne går høyt på banen så tett på lønnsoppgjøret. Men flere arbeidsgivere har de siste ukene bedt regjeringen om lokale lønnsoppgjør for sine virksomheter - og det siste innspillet kom i et brev til regjeringen sist uke.

LES OGSÅ: Oppgjøret for sjøfart til mekling

LES OGSÅ: - Aldri opplevd så stor avstand

- Bedre lønns- og personalpolitikk

Direktør Jarleif Nordheim i Mattilsynet har 1500 ansatte, spredt over hele landet. Han mener erfaringene fra andre sektorer bør inspirere staten til å satse mer lokalt.

- Vi er plassert over veldig mange steder rundt om i landet, med veldig forskjellige rekrutteringssituasjoner med ulike profesjoner, og det er en mangfoldig virksomhet. Vi tror at vi får en bedre lønns- og personalpolitikk ved å gjøre mer lokalt, sier Nordheim til NRK.

Jarleif Nordheim, administrasjonsdirektør i Mattilsynet

Jarleif Nordheim, administrasjonsdirektør i Mattilsynet vil ha så mye som mulig av lønnsdannelsen lokalt.

Foto: Mattilsynet

- Helst skulle vi hatt at all lønnsdannelse blir forhandlet hos oss, sier han.

- Dolket i ryggen

Men Terje Olsen- som er LO-tillitsvalgt for NTL i Mattilsynet er provosert av sin arbeidsgiver fordi at Mattilsynet har tatt opp igjen forslaget om lokale oppgjør fra 2008. Sju av ti ansatte Mattilsynet er akademikere.

- At Akademikerne finner på dette er vi ikke overrasket over, men at ledelsen går så hardt ut gjør at vi føler oss litt dolket i ryggen, sier Olsen til NRK.

Han mener at arbeidsgiveren nå kjører det han kaller Akademiker-politikk, og med det ikke tar hensyn til alle arbeidstakergrupper.

Lokale lønnsoppgjør gir arbeidsgiver full kontroll over lønnsdannelsen, ødelegger det statlige lønnssystemet og skape større lønnsforskjeller, konkurranse og dårligere arbeidsmiljø innad på arbeidsplassen, mener de tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Terje Olsens NTL-kollega i Norges vassdrags og energidirektorat, Gudrun Høverstad, er helt enig.

I tøff konkurranse med private virksomheter

Men flere av virksomhetene har selv kommet med forslag om lokal lønnsdannelse til regjeringen. Forlagene er svært ulike, men virksomhetene har til felles at de er i tøff konkurranse med det private næringsliv om arbeidstakerne.

Kjell Otto Bjørnå, administrasjonsdirektør i NVE

Kjell Otto Bjørnå, administrasjonsdirektør i NVE

Foto: Johan B. Sættem

Administrasjonsdirektør Kjell Otto Bjørnå i Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er i samme situasjon.

- Lokal lønnsdannelse er veldig viktig for oss. Dette har vi tatt opp med Fornyelses- og administrasjonsdepartementet ved flere anledninger, noe som skyldes at vi har 85 prosent akademikere i NVE, sier Bjørnå til NRK.

Han viser til at NVE har vanskelig for å rekruttere ingeniører og sivilingeniører innenfor ulike områder.

Og Akademikerne - som er de ansattes organisasjon i lønnsoppgjøret, er helt enig med arbeidsgiverne i staten. Akademikerne har derfor krevd prøveprosjekt med lokal lønnsdannelse i Mattilsynet, NVE, Statens Vegvesen, Riksadvokatembetet og Økokrim i lønnsoppgjøret.