Hopp til innhold

Sjåførmangel kan gi varemangel

Mangel på lastebilsjåfører og jernbanekapasitet kan føre til ventetid og knapphet på varer i butikkene til høsten.

Godstog
Foto: Trine Høklie Jonassen / NRK

Det frykter Logistikk- og transportbedriftenes landsforening (LTL). Direktør Tom Rune Nilsen sier at bransjen er så presset at det kan føre til et "infarkt".

- Vi har ikke nok lastebiler, vi får ikke tak i sjåfører, vi har ikke kapasitet på togene heller. Og vi vet at til høsten vil det komme enda flere varer inn til Norge, og da er kapasiteten sprengt, sier Nilsen til NRK.

Økende forbruk

'Nordmenns forbruk og kjøp av importerte varer har økt jevnt og trutt de siste årene. Disse varene skal ut til butikker over hele landet, ofte fra lagre som ligger i nabolandene eller lenger sør i Europa. Samtidig er ikke transportkapasiteten økt tilsvarende.

-Transportbehovet har økt med 30-40 prosent på seks år, mens kapasiteten har økt med 5-10 prosent. Det går jo ikke i lengden, sier administrerende direktør Robin Olsen i Tollpost Globe, et av Norges store logistikk- og transportselskaper.

Mangler sjåfører

Tollpost Globe mangler selv 50-60 lastebilsjåfører, og anslår at transportbransjen i Norge til sammen mangler minst ett tusen sjåfører. Med flust av ledige jobber på markedet, finner mange sjåfører seg annet arbeid enn å kjøre lastebil.

- I Stavanger mistet vi plutselig seks sjåfører på samme dag. Da måtte vi bare la lastebilene stå tomme på plassen, vi hadde ingen å erstatte sjåførene med, sier Olsen.

Robin Olsen
Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Vekst må komme på jernbanen

Han sier det er vanskelig å løse problemene i høst, men mener veksten i varetransporten i årene framover må komme på jernbanen.

- Det er mest effektivt og der er det mulig å øke kapasiteten med flere krysningsspor for lange godstog og med bedre terminaler. Det er ikke mulig å ta unna veksten i varetransporten med lastebiler, rett og slett fordi det ikke finnes sjåfører nok til å kjøre dem, sier Robin Olsen.

Direktør Thomas Angel i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon tror derimot ikke det blir noe sammenbrudd i varetransporten.

- Men det kan nok tenkes at det blir vanskelig og at det blir noen forsyningsproblemer til forretningene, sier han.

Strengere krav

Knappheten på sjåfører blir ikke bedre av strengere krav for å få løyve til å starte lastebilfirma. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene er også strammet inn - dermed må det ofte to sjåfører til på en transport for eksempel mellom Oslo og Vestlandet, der det før bare trengtes èn.

- Vi vil be myndighetene vurdere å gi dispensasjoner fra disse strenge reglene hvis situasjonen blir prekær utover høsten, sier administrerende direktør Tom Rune Nilsen i Logistikk- og transportindustriens landsforening. Også han ber om mer kapasitet på jernbanenettet, bedre avgangstider- og prioritet for godstog fordi det der er mest å hente.