Flertall sa ja i Fellesforbundet

Et stort flertall av Fellesforbundets medlemmer stemte ja ved tre urav­stemninger over forslag til ny lønns­avtale i frontfagene.

Det betyr at det ikke blir noen streik i frontfagene, i byggfagene eller i hotell- og restaurantbransjen.

Partene ble, med Riksmeklingsmannens hjelp, enige om en anbefalt løsning til ny overenskomst.

Leder Arve Bakke i Fellesforbundet sier seg fornøyd med resultatet av uravstem­ningen.