Hopp til innhold

Dyrere forsikring for kvinner

Kvinner må betale mye mer i uføreforsikring enn menn.

En undersøkelse som NRK har gjort blant de sju største forsikringsselskapene, viser at en 32 år gammel kvinne må betale mellom 30 og 40 prosent mer enn menn på samme alder.

Forskjellen i uførepensjonen var størst i Gjensidige. Der må en kvinne på 32 år ut med rundt 4800 kroner per år, mens en mann på samme alder, betaler nær 2600 kroner.

Kvinner betaler dermed nesten 85 prosent mer enn menn.

- Mot likestillingsloven

- Dette er mot alt det likestillingsloven baserer seg på, nemlig at det ikke skal gjøres forskjell på kvinner og menn basert på kjønn, sier seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet Margrethe Søbstad.

Forsikringsselskapene argumenterer med at flere kvinner blir uføre, og de lever lenger enn menn.

- Kjønn ingen avgjørende faktor

Snart kan imidlertid et EU-direktiv sette en stopper for forskjellsbehandlingen. Direktivet sier at kvinner og menn skal behandles likt ved kjøp av varer og tjenester.

- Bakgrunnen for at EU har kommet med direktivet, er at de har sett nærmere på forsikringsrisikoen og har kommet frem til at kjønn ikke er en avgjørende faktor når det gjelder å beregne risiko for eksempel ved uføreforsikring, sier Søbstad.

Både Norge og de andre EFTA-landene vurderer nå om dette EU-direktivet skal inn i nasjonal lovgivning.