Døvetolker til lønnskamp

Landets frilans døvetolker er lei av å jobbe for knapper og glansbilder. Nå varsler de lønnskamp.

Streiketegn på tegnspråk
Foto: Illustrasjon / NRK

- Dersom honorarene ikke øker i statsbudsjett for neste år, legger vi ned arbeidet i ei uke, sier Liss-Nina Krag-Pedersen. Hun er leder i Tolkeforbundet.

Dersom aksjonen blir en realitet, vil den ramme en uskyldig tredjepart, nemlig de døve og døvblinde.

Eneste mulighet

- Dette er vår eneste mulighet til å aksjonere siden vi ikke har forhandlings- eller streikerett og det er tolkene som taper økonomisk fordi de ikke får noen form for betaling den uken det gjelder, sier lederen i Tolkeforbundet.

Det er rundt 500 døvetolker som jobber full tid. Vel halvparten av dem er frilansere som tolker for døve i skoler og barnehager, ved universiteter, i rettssaler, ved legebesøk og sykehusopphold og ved gudstjenester, det vil si på alle områder der døve trenger tolkehjelp.

Når tolkene arbeider for døvblinde, innebærer jobben også å følge dem til for eksempel lege, tannlege, offentlige kontorer og i butikker.

235.000 i året

Døvetolkene blir betalt etter lønnstrinn 22 i staten, som tilsvarer vel 235.000 kroner i året i full stilling. Full arbeidsuke for en frilans døvetolk er 25 timers aktiv tolking.

Lønnsplasseringen skjedde i 1981 og er ikke endret siden. Den gangen var betalingen den samme som for lærere, men det har endret seg.

- Vi får betalt for hver time vi tolker, men ikke for forberedelser og etterarbeid som grovt sett er halvparten av den faktiske tolketiden. Grunnsatsen er 204 kroner timen. Dersom vi legger til tiden som går med til forberedelser og etterarbeid, blir timebetalingen 136 kroner, ikke mye for en arbeidstaker med en treårig bachelorutdanning, sier Krag-Pedersen.

Helgejobbing

Hun peker også på at arbeidstiden ofte er ubekvem med kvelds- og helgejobbing. Slike ulemper kompenseres med 25 prosent av grunnsatsen. Dersom en jobb blir avlyst, får tolkene bare betalt dersom avlysningen skjer samme dag. Dersom et avlyst oppdrag skulle ha vart i flere dager, får tolken bare betalt for første dagen. Som frilansere får heller ikke tolkene betalt for de 16 første dagene de er syke.

Retten til tolkehjelp er nedfelt i folketrygdloven. Det er NAV som betaler og administrerer ordningen.

Siden frilans døvetolker ikke har forhandlingsrett, er de derfor avhengige av stortingspolitikernes velvilje.

Lang kamp

Lønnskampen er ikke ny. Henvendelsene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vært mange.

- Vi hadde håpet å bli tilgodesett i budsjettet for 2007. Da det ikke skjedde satte vi vår lit til det reviderte budsjettet som ble lagt fram i vår, men ble skuffet igjen. Budsjettet for 2008 er siste frist for politikerne til å reagere. Dersom vi ikke blir hørt nå, vil vi markere vår misnøye, sier Liss-Nina Krag-Pedersen.