Dobler investeringer i Israel

Oljefondets investeringer i Israel har doblet seg det siste året. I 2006 investerte Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, en halv milliard kroner i israelske statsobligasjoner.

Finansdepartementet.
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Slik kan landet blant annet finansiere byggingen av den omstridte muren og opprusting av det militære.

AUF-leder Martin Henriksen mener dette ikke kan fortsette.

- Det betyr at Israel kan bygge bosetninger og forsette okkupasjonspolitikken sin, og det er uakseptabelt, sier Henriksen til NRK.

Fortsetter investeringen

Statssekretær Bjørn Arild Gram i finansdepartementet sier at fondet kommer til å fortsette å investere i verdipapirene.

- Vi vurderer ikke å trekke oss ut av israelske statsobligasjoner, sier Gram.

Oljefondets etikkråd vurderer ikke denne type investeringer, da det faller utenom deres mandat. Det er opp til regjeringen å vurdere hvilke stater oljefondet skal investere.

Selv om finansministeren mener Norge skal bruke oljefondets eierskap aktivt for å påvirke selskap, er ikke holdningen den samme når det gjelder statsobligasjoner.

- Det er nok en grense for i hvor stor grad du kan bruke pensjonsfondet som et utenrikspolitisk virkemiddel. Det bør vi primært gjøre gjennom internasjonale organer og overfor Israel direkte, sier statssekretær Gram.