NRK Meny
Normal

Dette krever YS, LO og Unio i lønnsoppgjøret i staten

LO Stat, YS Stat og Unio krever i fellesskap at alle ansatte i staten får et generelt tillegg i årets lønnsoppgjør.

Arne Johannessen, Pål N. Arnesen og Tone Rønoldtangen

KLARE TIL DYST IGJEN: Forhandlingslederne Arne Johannessen (leder i Unio Stat), Pål N. Arnesen (leder i YS Stat) og Tone Rønoldtangen (leder i LO Stat) snakker med pressen etter et sonderingsmøte hos Riksmeklingsmannen i Oslo i mai i fjor. Nå er de tre igjen klare for forhandlinger om lønn for statsansatte.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

De tre hovedsammenslutningene krever at alle statsansatte ivaretar sin reallønnsutvikling. Dette mener de bør skje gjennom at alle ansatte får et generelt tillegg med en innretning basert på en kombinasjon av kronetillegg og prosenttillegg.

LO Stat, YS Stat og Unio representerer rundt 100.000 medlemmer som er ansatt i staten, og samarbeider også i årets tariffoppgjør.

Motparten er Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), ved statens personaldirektør.

Lønnsoppgjøret i staten har frist til midnatt 30. april. Hvis partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling.

Vil henge på privat sektor

– Det blir krevende forhandlinger. Men vi vil bruke tiden godt frem til 1. mai for å få til en forhandlingsløsning, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen.

De tre hovedsammenslutningene ønsker at lønnsutviklingen og lønnsnivåene i staten ikke må bli hengende etter tilsvarende grupper i privat sektor. LO Stat, YS Stat og Unio mener at offentlig sektor er avgjørende for den samlede verdiskapningen i økonomien og privat sektors evne til å være konkurransedyktig.

– Det er derfor viktig at staten kan tilby konkurransedyktige lønn- og arbeidsvilkår for å kunne beholde og rekruttere de beste. Utdanning må lønne seg bedre også i offentlig sektor og kompetanse verdsettes, sier forhandlingslederne Rønoldtangen, Arnesen og Johannessen.

Akademikerne ikke med

Arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne representerer rundt 30.000 medlemmer i staten og er også part i oppgjøret, men samarbeider ikke med LO Stat, YS Stat og Unio i forhandlingene.

Akademikerne opplyser at de ønsker en fleksibel og lokal lønnspolitikk. Hovedorganisasjonen mener det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover, reduserer presset på privatisering av offentlige tjenester og fører til et bedre tjenestetilbud til innbyggerne.