Hopp til innhold

Isfront mellom bønder og Listhaug

– Listhaug er flåsete og viser manglende respekt for bøndene, sier lederen i Bondelaget. Stemningen er sur allerede før Statens tilbudet ligger på bordet.

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug har hisset på seg bøndene allerede før Statens tilbud ligger på bordet.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Hvor dramatiske endringer vil Frp gjøre i norsk landbruk? I hele landet sitter spente bønder og venter på svaret, noen av dem er allerede ganske sure på Listhaug.

Spenningen utløses i dag klokken 12 når landbruksminister Sylvi Listhaug presenterer Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør.

Les også: Bøndene vil ha mer for maten og mer fra staten

– Jeg føler Listhaug tar dette litt lettvint. Hun ikke skjønner at mange bønder er hardt arbeidene og har investert store summer. Landbruksministeren uttaler seg på flåsete vis og viser manglende respekt, sier en irritert Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag på telefon fra sauefjøset på garden utenfor Voss.

Forhandlingsklimaet er ikke på topp dagen før dagen.

Listhaug takker for maten

"Å modernisere landbruket er som å flytte en kirkegård. Du får lite hjelp av dem som er der" Uttalelsen kom fra Sylvi Listhaug da hun i helgen holdt takk for maten tale på FrPs landsmøtemiddag.

Les også: Listhaugs yndlingsbønder

– Når hun sammenligner det å gjøre endringer i landbruket med å flytte en kirkegård, så har hun fulgt lite med når hun har reist rundt i landet. Bøndene har effektivisert de siste årene. Det virker som Listhaug går på autopilot og ikke på kunnskap, sier bondelagsleder Bjørke.

Fredag for halvannen uke siden la bøndene frem sine krav. Dagen før uttalte Listhaug at det ikke er snakk om å øke overføringene i landbruket.

– Veldig spesielt å komme med slike uttalelser akkurat når vi skulle levere kravet vårt. Det vanlige er at landbruksministeren ikke uttaler seg om kravet til bøndene før de kommer med Statens tilbud. Og det skal mye til for at vi inngår en avtale uten økte overføringer, understreker Bjørke.

– Går mot brudd

I Frp er det stor oppslutning om å endre norsk jordbrukspolitikk. Flere tillitsvalgte er forberedt på brudd i årets forhandlinger.


– Det er ikke et spørsmål om det blir brudd, men et spørsmål om når det blir brudd, sier Frank Willy Djuvik, leder i Sogn og Fjordane Frp.

Les også: Listhaug lar bøndene doble produksjonen

– Jeg tror bondeorganisasjonene allerede har bestemt seg for brudd på et politisk grunnlag og ikke nødvendigvis et grunnlag som er til det beste for bøndene. Det vil i så fall setter jordbruksavtalen og hele systemet rundt den i spill, mener Djuvik.

– Men hvor godt forhandlingsklima skaper Listhaug, når hun på landsmøtet sammenligner landbruket med en kirkegård?

– Nå var dette sagt i en takk for maten tale, men det er klart landbruket er et tunggrodd, byråkratisk og velregulert system. Det har Frp alltid sagt. Å endre systemet blir vanskelig, men vi er nødt til å endre det, sier Djuvik.

– Ingenting ble bedre under Senterpartiet

Einar Almaas

– Også Senterpartiet bidro til nedbygging av landbruket, sier tidligere leder i Norges bonde- og småbrukerlag, Einar Almaas.

Foto: Privat

På FrPs landsmøte i helgen var også en tidligere leder i Norges Bonde- og småbrukerlaget. Einar Almaas, pensjonert bonde, satt ti år i førersetet i Småbrukarlaget, nå er han leder i Nord-Trøndelag Frp.

– Bondelagsorganisasjonene har seg selv å takke for nedbyggingen av norsk landbruk. De har gang etter gang godt med på avtaler som innebærer nedbygging, sier Almaas.

Den tidligere småbrukeren er heller ikke imponert over hva Senterpartiet fikk til åtte år i regjering.

– Også Senterpartiet bidro til ytterligere nedbygging av landbruket. Det eneste som kan redde jordbruket nå er en omlegging av forhandlingssystemet, sier Almaas.

– Det er ikke sikkert et nulloppgjør vil være det verste for bøndene, sier Almaas.

Ifølge Almaas er det mye penger i jordbrukssystemet som kan omprioriteres uten at det rammer matproduksjonen.

– Men jeg tror vi skal være forberedt på brudd i år, sier Almaas.

Setter sin lit til Stortinget

I fjøset på Voss har bondelagslederen forhåpninger om at Stortinget kan tre støttende til dersom Listhaug legger frem et tilbud de ikke kan leve med.

– Alle opposisjonspartiene, inkludert Venstre og KrF, har uttalt at de har ambisjoner for landbruket. Testen kommer nå. Men prosessen er spesiell. Det gjør at vi er ekstra usikre. Usikkerheten er særlig stor blant bønder som har satset store summer de siste årene, sier Bjørke.

Blir det brudd i årets forhandlinger skal Stortinget stemme over Statens tilbud til bøndene. I alle år har det vært praksis at Stortinget vedtar Statens tilbud, men i forkant av årets oppgjør uttalte Arbeiderpartiet at de kan komme til å stemme imot. FrPs Frank Willy Djuvik sier det vil bidra til å svekke dagens forhandlingssystem i landbruket.

– Arbeiderpartiet setter forhandlingene i fare og det er klart at bondeorganisasjonene vil kunne bruke dette som et kort, der de kan bryte forhandlingene og vende seg til partiene på Stortinget. Men i så fall undergraves forhandlingssystemet som både Arbeiderpartiet og Bondelaget er tilhengere av, sier Djuvik.

Djuvik synes ikke det bør overraske noen at Frp ikke vil være med på det han kaller pengegaloppen til tidligere regjeringer.

– Listhaug vil gjøre landbruksnæringen fremtidsrettet, bærekraftig og lønnsom. Da kan man ikke fortsette med å øke offentlige overføringer, sier fylkeslederen fra Frp.

Sylvi Listhaug (FrP) Nils T. Bjørke i Norges Bondelag

Allerede oktober i fjor varslet landbruksminister Sylvi Listhaug store endringer i landbrukspolitikken i et møte med bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix