Akademikerne vil ha et moderat lønnsoppgjør i staten

Lønnsoppgjøret for 150.000 statsansatte starter i dag. Akademikerne vil ha et moderat oppgjør.

Merethe Foss Liverud, Pål N. Arnesen, Rikke Ringsrød, Rigmor Aasrud, Arne Johannessen

MÅ BLI ENIGE: Det ble storstreik før partene ble enige i lønnsoppgjøret i staten i fjor. Statens personaldirektør Merethe Foss Liverud skal i år forsøke å komme til enighet med Pål N. Arnesen (forhandlingsleder for YS Stat), Rikke Ringsrød (forhandlingsleder for Akademikerne), fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud, og Arne Johannessen (forhandlingsleder for Unio stat), samt LO stats leder Tone Rønoldtangen.

Foto: Akademikerne / Creative Commons

– Vi trenger et oppgjør som er innenfor moderate rammer, men med klare og tydelige prioriteringer om hvordan pengene skal brukes, sier Rikke Ringsrød, forhandlingsleder for Akademikerne, til NRK.

– Vi er ikke med på en spiral for å få en høyest mulig ramme. Vi vil at dette oppgjøret skal brukes slik at staten fortsatt kan levere tjenester til innbyggerne i dette langstrakte landet, legger hun til.

Rikke Ringsrød, forhandlingsleder for Akademikerne

IKKE HØYEST MULIG: – Vi er ikke med på en spiral for å få en høyest mulig ramme, sier Rikke Ringsrød, forhandlingsleder for Akademikerne.

Foto: Akademikerne
Merethe Foss Liverud, personaldirektør i staten

ANSVARLIG: – For staten er det selvfølgelig viktig å få til et moderat og ansvarlig oppgjør, innenfor forsvarlige økonomiske rammer, Merethe Foss Liverud, personaldirektør i staten.

Foto: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Glad for standpunkt

Statens personaldirektør, Merethe Foss Liverud, mener Akademikernes standpunkt før forhandlingene er et godt utgangspunkt:

– For staten er det selvfølgelig viktig å få til et moderat og ansvarlig oppgjør, innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det er veldig viktig for oss å ta det ansvaret, sier Liverud til NRK.

– Vi er glade for at Akademikerne ønsker et fornuftig oppgjør. Vi opplever at alle de fire hovedsammenslutningene ønsker å få til, påpeker hun.

De ansatte har allerede fått en reallønnsvekst, siden avtalte lønnstillegg i fjor gir større lønnsvekst i år, enn prisstigningen: Reallønnsveksten i år er på 0,7 prosent, det avtalte tillegget på 2,2 prosent og prisstigningen på 1,5 prosent.

Godtar ikke blåkopi

Det betyr likevel ikke at statsansatte godtar en blåkopi av det moderate oppgjøret fra industrien, sier YS stats leder Pål Arnesen:

– Dette frontfag-resultatet fra privat sektor skal ikke være noe tak. Det kan ikke være slik at statlig eller offentlig sektor skal bli nullet ut for å ha selvstendige forhandlinger og krav, sier Arnesen til NRK.

– Jeg tror alle forstår at dette blir et moderat oppgjør. Men vi kan ikke ha en blåkopi av det som er resultatet i privat sektor. Vi er et selvstendig forhandlingsområde, men tror jeg moderasjon preger alle i dette oppgjøret, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder fra Unio stat, til NRK.

Siden nesten ni av ti ansatte i staten er funksjonærer, har YS, Unio og de andre ansatteorganisasjonene et mål om at både lønnsutviklingen og nivået på lønningene bedre må gjenspeile like grupper i privat sektor, forteller Johannessen.

– Vi må ikke glemme at funksjonærene som vi sammenligner oss med i privat sektor ikke har begynt å forhandle ennå. De skal forhandle lokalt. Derfor er det ikke fasiten som ligger på bordet nå, mener forhandlingslederen fra Unio stat.

Vil følge lønnsutviklingen

Spørsmålet i år er altså hva som er moderat lønnsvekst for den voksende gruppen funksjonærer i Norge, gitt at industrien og frontfaget får en lønnsvekst på 3,4 prosent.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen ønsker seg forhandlingsløsning. Samtidig mener Unio, LO og YS at de lavest lønte i staten ikke må bli hengende etter i lønnsutviklingen.

– Statsansatte skal ikke være lønnsledende, men det må være et krav at de skal kunne følge med og få den samme lønnsutviklingen som i resten av samfunnet, sier Rønoldtangen til NRK.

(Saken fortsetter under bildet)

Lønnsoppgjør 2013

MODERAT: LO, YS og NHO ble enige om et generelt tillegg på 75 øre per time til alle i årets oppgjør i industrien. Det ble betegnet som et moderat oppgjør. Fra venstre: LO-leder Roar Flåthen, NHO-sjef Kristin Skogen Lund (i mønstret bluse), riksmekler Kari Gjesteby og mekler Dag Nafstad.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Vil ha fordeling lokalt

Akademikerne vil som før kreve at tilleggene går til lokale forhandlinger ute i virksomhetene.

– Det viktige er at dette oppgjøret ender med å kunne gjøre staten til en attraktiv arbeidsgiver som klarer å beholde kompetanse, mener Ringsrød.

Akademikerne er bekymret for at det er vanskelig å beholde nøkkelpersonell i statlig sektor, og å rekruttere erfarent personell inn i mange stillinger. Derfor mener de den beste fordelingen av tilleggene fra oppgjøret kan gjøres av de lokale rundt omkring på arbeidsplassene i statlige virksomheter og etater.

– Vi synes det er lite vettugt at fem personer sentralt i Oslo skal sitte og fordele pengene til 150.000 statsansatte. Vi er ikke de beste til å vite hvordan disse pengene skal brukes mest målrettet, slik at vi får best mulig tjenester til brukerne som er avhengig av velferdstjenestene som staten skal levere, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød.

Statens personaldirektør avviser at staten har vanskeligheter med å rekruttere kompetent arbeidskraft.

– Vi ser ikke at det er noen store problemer med å klare tiltrekke seg kvalifiserte og kompetente medarbeidere, konstaterer Merethe Foss Liverud.