Hopp til innhold

– Tar kritikken på alvor

Finansminister Sigbjørn Johnsen vil ikke ha noen etisk forhåndsgodkjenning av selskaper som Oljefondet investerer i, og mener dagens ordning fungerer bra nok.

Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener at det er komplisert å gjøre en etisk forhåndsgodkjenning av alle de mange tusen selskapene oljefondet investerer i.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

I en ny rapport hevder Regnskogfondet at Oljefondet har investert mer enn 80 milliarder kroner i selskaper som bidrar til å ødelegge regnskogen.

Det er titalls ganger det regjeringen bruker på å hindre avskoging av tropisk skog.

I 2011 investerte oljefondet nesten 82 milliarder norske kroner i 73 selskaper som Regnskogsfondet og Naturvernforbundet mener er blant miljøverstingene når det kommer til regnskogsødeleggelser.

– Vi tar kritikken alvorlig. Vi mener det er viktig at organisasjoner og andre er aktive i diskusjonen. Finansdepartementet er opptatt av at det skal være en åpenhet rundt investeringene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen til NRK.no.

Lars Løvold

Lars Løvold i Regnskogfondet er i harnisk over at Oljefondet investerer i regnskogfiendtlige selskaper.

Foto: Julie Forchhammer/Regnskogfondet

Men noen forhåndsgodkjenning av de selskapene som Oljefondet plasserer norske pensjonskroner i, vil ikke finansministeren ha.

– Vi har en prøving i ettertid gjennom et etisk regelverk som er viktig for oss og som vi jobber med å utvikle. Jeg tror at det er den beste måten vi kan håndtere det på, sier finansministeren.

Forhåndsgodkjenning av selskaper skjer kun i selskaper som produserer tobakk og personellminer, ifølge statsråden.

– Vanskelig å sjekke alle på forhånd

Totalt har oljefondet aksjeinvesteringer i mer enn 8000 selskaper verden over. I praksis eier fondet litt av alle vesentlige børsnoterte aksjeselskaper i verden.

En del selskaper som blant annet produserer klasevåpen og tobakk, er utelukket fra oljefondets såkalte investeringsunivers.

– Det vil være vanskelig og komplisert å forhåndsscreene alle selskaper på forhånd. Jeg mener at systemet vi har med ansvarlig investeringspraksis, etiske retningslinjer og et etisk råd som tar tak i ting i ettertid er et godt system som vi ønsker å videreutvikle, sier Johnsen.

NRK: Men i høyrisikobransjer som for eksempel innenfor trehogst og i palmeoljeindustrien må det vel være en overkommelig oppgave?

ketil solvik-olsen

Finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen i FrP mener at det blir feil dersom pressgrupper skal få styre Oljefondets investeringer.

– Jeg synes det er bra at organisasjoner og andre følger med på investeringer i regnskog og andre ting følger med. Det kan bidra til at vi kan få innspill som gjør at systemet vi har, blir bedre, sier Johnsen.

Han sier at det fins flere eksempler på at oljefondet gjennom sin eierskapsutøvelse har fått gjennom endringer blant annet når det gjelder barnearbeid.

Her kan du lese den ferske årsmeldingen for Oljefondets etiske råd.

– Feil at Finansdepartementet overkjører etikkrådet

I en pressemelding hevder Regnskogsfondet at Finansdepartementet overprøver Oljefondets etiske råd.

– Vi har sett alt for mange tilfeller av at Finansdepartementet både trenerer og overprøver Etikkrådets anbefalinger, sier Regnskogfondets leder Lars Løvold.

Men finansministeren avviser at Finansdepartementet kjører over Oljefondets eget etikkråd.

– Det er ikke riktig. Vi får anbefalinger fra etikkrådet, som underlegges en egen behandling i finansdepartementet, før vi kommer med vår anbefaling. Historisk har etikkrådet i stor grad fått gjennomslag for sine synspunkter, sier Johnsen.

Finansministeren mener at det langt fra er uproblematisk å ekskludere enkeltselskaper med mange investeringsområder ved kun å sette fingeren på ett.

– Pressgrupper bør ikke få sette grensene

FrPs finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen sier til NRK.no at det er viktig at Oljefondet er bevisst på hvor de investerer oljekronene sine.

– Men jeg mener man skal være forsiktig med å ha for mange subjektive vurderinger, og la pressgrupper sette grensene for hva man kan og ikke kan investere i, sier Solvik Olsen.

Han nevner energiområdet, og utvinningen av oljesand som eksempel.

– Mange vil mene at investeringer i oljesand ikke kan være med, selv om investeringen skjer i demokratiske land hvor de selv ønsker å utvinne ressursene, sier Solvik Olsen.

Han mener at forhåndsgodkjenning av selskaper som Oljefondet kan investere i vil bli veldig vanskelig og preget av subjektive vurderinger.