– Bør få skattefradrag for å pusse opp hvitt

Byggenæringen vil at folk flest skal betale mindre skatt dersom de pusser opp hvitt, og har bedt den påtroppende regjeringen om hjelp i kampen mot svart arbeid. Men skattefradrag for å pusse opp hjemme er en dårlig idé, mener et flertall av økonomer NRK har spurt.

Oppussing

Svenskene har fått ned andelen svart arbeid i byggenæringen etter innføringen av skattefradrag for hvite håndverkertjenester.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Alvoret i denne situasjonen er av en slik karakter, at hvis det fortsetter, kan det undergrave hele den norske samfunnsmodellen, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund.

I et brev som byggenæringen har sendt til lederne for de borgerlige partiene, skriver Byggenæringen at de krever skattefradrag for oppussing i hjemmet (såkalt ROT-fradrag). Det andre er at de setter krav til kvalifikasjoner for dem som skal drive i byggenæringen.

I går fortalte NRK at det nærmest er mafialignende tilstander i byggebransjen, spesielt innen malefaget.

Men Byggenæringen får liten støtte blant 15 norske økonomer som NRK har spurt om hvorvidt de mener at omfanget av svart arbeid vil bli mindre dersom et slikt fradrag innføres.

De fleste mener det er sannsynlig at omfanget av svart arbeid vil bli mindre. Likevel er et stort flertall av de som har svart klart negative til å innføre et slikt fradrag.

– Vil være svært uklokt

- Vi hører at det skjer ulovlig menneskehandel

Skattefradrag er det eneste kjente tiltaket som utelukkende stimulerer folk til å handle hvitt, sier Jon Sandnes i Byggenæringen.

Foto: NRK

Nordeas sjeføkonom Steinar Juel mener at det trolig vil være svært uklokt å subsidiere boligeierne enda mer. Han mener at beskatningen av bolig i Norge er svært lav.

- Vi har fullt fradrag for gjeldsrenter, og så og si ingen beskatning av bolig. Så lenge man har det, vil det være svært uklokt å innføre fradrag for å pusse opp boligen eller sette opp et tilbygg, mener Juel.

– Men tror du ikke det vil være et målrettet tiltak for å bekjempe svart arbeid i byggebransjen?

– Jo, det vil det nok være. Men det vil også kanalisere enda mer penger inn i boligmarkedet og øke faren for at vi får en bygge-boble i en situasjon der det allerede er investert for mye, sier Juel.

BI-professor Hilde C. Bjørnland skriver i en e-post til NRK at det nok kan hende at et fradrag i skatt vil begrense arbeidet av svart arbeid i håndverksektoren.

Likevel er hun negativ til forslaget.

– Primært vil det vel føre til at det investeres mer i boligmarkedet, og det er ikke det norsk økonomi trenger nå, skriver Bjørnland.

– Effektivt virkemiddel

– Det er ikke noe overraskende at vi får liten støtte blant økonomene. Når vi tar opp dette tiltakene er det med en helt annen innfallsvinkel. Svart økonomi er stadig økende i byggenæringen, og som en følge av det er ROT-fradraget et effektivt virkemiddel til å få forbrukerne til å kjøpe hvite tjenester, sier Sandnes i Byggenæringens Landsforbund.

– Men det flere økonomer påpeker er at huseiere allerede er blant dem som får store subsidier i form av for eksempel gjeldsfradrag, og at det derfor blir feil å gi enda større subsidier til husiere?

– Det er et mye større alvor og problem for samfunnet at svart arbeid brer om seg i det omfanget som vi nå ser. Av alle tiltakene vi kjenner i dag, er ROT-fradraget det eneste som utelukkende stimulerer til å kjøpe hvitt, sier Sandnes.

Ikke gitt at svensk suksess kan overføres til Norge

I vårt naboland i øst er både Skatteverket og bransjen er enige om at blant annet ROT-fradraget fått flertallet over på hvit side.

– ROT-avdraget har ligget jevnt på rundt 14 milliarder per år, mens det kommer inn 18–19 milliarder fra det samme arbeidet i skatter og avgifter. Selv om det koster noe å håndtere ordningen, mener vi at Sverige går i pluss, uttalte analysesjef Bjørn Welhagen i Sveriges Byggindustrier til NRK i januar.

Men da fradraget ble innført i Sverige var situasjonen at arbeidsledigheten var høy. ROT-fradraget var et arbeidsmarkedstiltak.

Det er ikke tilfellet i Norge, noe som kan bety at slik at høyere etterspørsel av tjenester kan presse opp prisene ytterligere.

Dessuten er andelen selveiere i Norge nesten dobbelt så høy som i Sverige, dermed blir provenyeffekten /kostnaden sannsynligvis bli større i Norge enn i Sverige.

Av de borgerlige partiene som nå forhandler om regjering er det kun Frp som går inn for ROT fradrag som de har i Sverige. Dette blir en av mange ting som en ny regjering må ta stilling til.