– Statens risikostyring har vært for dårlig

Frem til 2012 brukte staten 7,4 milliarder på CO2-håndtering på Mongstad og Kårstø. Det er langt fra sikkert at det har vært vel anvendte penger, mener Riksrevisjonen.

Riksrevisor Jørgen Kosmo

Riksrevisor Jørgen Kosmo mener at staten har undervurdert risikoen og kompleksiteten knyttet til CO2-håndtering.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Statsminister Jens Stoltenberg kalte CO2 fangst på Mongstad for et «månelandingsprosjekt »i sin nyttårstale i 2007.

Men staten ved Olje- og energidepartementet (OED) har hatt for svak økonomistyring og har undervurdert kompleksiteten i arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad.

Det mener Riksrevisjonen, som tirsdag la frem en ny rapport om statens arbeid med CO2-håndtering på Mongstad og Kårstø.

I rapporten peker riksrevisor Jørgen Kosmo på at både byggekostnadene og driftsutgiftene for teknologisenteret på Mongstad (TCM) har blitt henholdsvis 1,9 milliarder og 65 millioner høyere enn tallene som ble presentert for Stortinget i 2009.

Også for fullskalaprosjektet og transport- og lagringsprosjektet har kostnadsanslagene økt kraftig.

– Det er viktig at Olje- og energidepartementet forbedrer den samlede risikostyringen i arbeidet med CO2-håndtering, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

– Øker risikoen for at CO2-håndtering ikke vinner frem som klimatiltak

Høye kostnader kan øke risikoen for at CO2-håndtering for kull- og gasskraftverk ikke vil vinne frem som klimatiltak, mener vaktbikkja som skal passe på hvordan statsrådene og departementene bruker penger.

Riksrevisjonen mener at det er en risiko for at statens investeringer aldri kommer til å lønne seg.

«Etter Riksrevisjonens oppfatning utgjør de høye kostnadene en risiko for at utbyttet for CO2-håndtering ikke vil stå i forhold til den økonomiske innsatsen», skriver riksrevisor Jørgen Kosmo i rapporten.

Tidligere har en SSB-rapport konkludert med at fangstteknologien som skal utvikles på Mongstad blir så dyr at ingen vil kjøpe den.

– Utfordrende teknologiutvikling

I sitt svar til merknadene fra Riksrevisjonen viser Olje- og energiminister Ola Borten Moe til at arbeidet med å utvikle teknologien er utfordrende, og at det er gjort betydelige fremskritt siden 2006.

Borten Moe mener det er for tidlig å konkludere med at staten ikke kommer til å få avkastning på pengene som er investert.

I tillegg skriver statsråden at han er uenig i at høye kostnader kan redusere interessen for økt industriell deltakelse i teknologisenteret på Mongstad.

«TCMs gjeld betjenes av de nåværende eierne, og det vil være interessen i markedet som bestemmer vilkårene for å overdra statlige eierandeler i TCM til eventuelle nye eiere», skriver Borten Moe.

Riksrevisjonen skriver i sin sluttmerknad at den er positiv til at OED har igangsatt et internt prosjekt for å bedre risikostyringen.