Hopp til innhold

Lavere byggeaktivitet enn forventet

– Den manglende utbyggingen av nye boliger kommer til å presse boligprisene ytterligere oppover, tror Christian Vammervold Dreyer i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Bygging av leiligheter

Det bygges nytt mange steder i Oslo, som her i Bjørvik, likevel klarer ikke utbyggerne å møte det stadig økende behovet for nye boliger.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Det er et stort behov for nye boliger i Norge. Lav rente, gode sysselsettingstall og høy arbeidsinnvandring er fra før med på å dra boligprisene oppover. Underskuddet på nye boliger gjør ikke situasjonen enklere for de som vil inn på et allerede opphetet boligmarked.

Tirsdag la Boligprodusentenes Forening frem sin boligmarkedsanalyse for 1. kvartal 2012. Analysen viser at den samlede boligigangsettingen for årets tre første måneder var 3,2 prosent lavere enn 1. kvartal i fjor, og var 21,2 prosent enn siste kvartal i 2011.

Utviklingen for 2012 tilsier at nivået er på linje med 2011, da det ble bygget nesten 28.0000 nye boliger i Norge. Problemet er at behovet er 40.000 boliger.

Presser prisene oppover

Christian Vammervold Dreyer

Leder av Norges Eiendomsmeglerforbund Christian Vammervold Dreyer

Foto: PRIVAT

Derfor tror leder av Norges Eiendomsmeglerforbund Christian Vammervold Dreyer at boligprisene kommer til å bli presset ytterligere oppover.

– Vi hadde forventet en større vekst i byggingen enn det tallene viser. Dette vil øke presset på boligmarkedet ytterligere, sier Dreyer til NRK.

Han mener aktiviteten burde vært høyere, og sier at interessen for nye boliger er stor, men at mange mener det er for dyrt å bygge.

Må legges til rette

I analysen kommer det også frem at salget av nye boliger i løpet av årets tre første måneder var 5,1 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Rundt halvparten av salgene var leiligheter. Ifølge Boligprodusentene må de tilbake til 2006 for å finne en tilsvarende god start på året knyttet til salget av nye boliger.

Det er særlig i de store byene behovet for nye boliger er størst. I Oslo er behovet på 7000 nye boliger, mens det kun bygges 4000.

Administrerende direktør i Boligprodusentene Forening Per Jæger sier underskuddet blant annet skyldes at det legges for dårlig til rette for utbygging.

– Vi trenger nye områder hvor det kan bygges ut. Det er viktig at kommunene legger til rette for dette, sier Jæger til NRK. Han foreslår blant annet å se på markagrensa for å få plass til alle i hovedstaden.

Endret innstilling

Per Jæger

Adminsterende direktør i Boligprodusentene Forening Per Jæger.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Men selv om det fortsatt bygges for få boliger, mener Jæger det er en positiv utvikling i det norske nyboligmarkedet.

Det ble bygget tett opp til 28 000 nye boliger i 2011. Dette ga en vekst på over 30 prosent sammenliknet med 2010.

– Innstillingen til å bygge nytt har endret seg. Man innser at vi har et stor behov for nye boliger, slik var det ikke for noen få år siden, sier Jæger.

Han mener at et aktivitetsnivå på linje med fjoråret må dette kunne karakteriseres som positivt med tanke på hvordan mange andre europeiske land blir hardt rammet av pågående økonomiske uroligheter.

Sentralbanksjefen bekymret

En som har uttrykt stor bekymring for boligmarkedet, er sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ifølge Dagens Næringsliv mener han at vi mangler rundt 20.000 nye boliger. Han mener det rett og slett ikke er nok boliger til å huse alle nordmenn.

– Det bygges for lite, og det er et betydelig gap mellom antall fullførte boliger og utviklingen i behovet som følger direkte av folketilveksten. Denne forskjellen er slående, sa Olsen for et par uker siden.

Boligprisene stiger

Forrige uke la Statistisk sentralbyrå frem sin boligprisindeks for årets første tre måneder. Tallene viser at boligprisene økte med 3,5 prosent i gjennomsnitt fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Økningen i perioden var omtrent lik for alle boligtyper.

Prisveksten på småhus var på 3,9 prosent i denne perioden. Blokkleiligheter økte med 3,5 prosent i verdi og eneboliger med 3,3 prosent.

Boligprisene i første kvartal i år var i gjennomsnitt 6,3 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor.

Etter finanskrisen har prisen på eneboliger har utviklet seg forskjellig i Norden. Mens prisene på eneboliger i Norge steg 7,1 prosent fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal i fjor, falt prisene på eneboliger i Danmark og Sverige m ed henholdsvis 7,5 og 2,8 prosent i samme tidsrom, skriver NTB.