Ber om 70 milliarder til industrikraft

Norsk Industri vil i dag be regjeringen om 70 milliarder kroner i statlige garantier til nytt industrikraftregime.

Stein Lier-Hansen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Norsk Industri møter i dag Næringsdepartementet for å forhandle fram garantier til nytt industrikraftregime.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen er optimist, og tror regjeringen vil si ja til avtalen.

- Skal denne avtalen sikre kraftforedling-industrien i opp mot 30 år framover, så må vi få til en garantiordning som kan bidra til langsiktige kraftavtaler tilsvarende ti til 15 prosent av den norske produksjonen, sier Hansen til NRK.

- Jeg tipper at en garantiordning da må ha et volum på mellom 50 og 70 milliarder, legger han til.

Statssekretær Øyvind Slåke

Statssekretær Øyvind Slåke sier regjeringen vil vurdere garantiordningen.

Foto: Nærings- og handelsedepartementet

- EU-godkjent modell

Innkjøpsavtalene man ber staten garantere for tilsvarer halvparten av industriens totale kraftbehov. Avtalene bygger på en såkalt konsortiemodell etter samme prinsipp som Frankrike skal benytte, og som EU allerede har godkjent. Og staten vil få sikkerhet for sine garantier i selve kraftavtalene.

- Minst to bedrifter må gå sammen i et innkjøpskonsortium, og de må da forhandle fram kommersielle kontrakter med et kraftselskap, sier Hansen.

- Dette er lange kontrakter og derfor vil forhandlingene bli enklere dersom du får statlige garantier i bunn, og dermed skaper sikkerhet for at kontrakten kan oppfylles, sier han.

- Vil vurdere ordningen

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Øyvind Slåke, sier regjeringen stiller seg positive til en slik garantiordning.

- Når det gjelder en slik låne og garantiordning, så har vi sagt at vi vil vurdere det, men det må selvfølgelig være innenfor rammene av EØS-avtalen, sier Slåke til NRK.

Leif Sande leder Industri Energi

Leif Sande, forbundsleder i LO-forbundet Industri og Energi kritiserer den rødgrønne regjeringen for håndteringen av nytt industrikraftregimet.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

- Store verdier

Leif Sande, leder av LO-forbundet Industri og energi, håper på en avtale som direkte og indirekte vil berøre en halv million arbeidsplasser her i landet.

- Den kraftforedlende industrien er Norges nest største eksportindustri etter oljen med en årlig eksportverdi på 120 milliarder kroner, så det er anselige verdier vi snakker om her, sier Sande til NRK.

- Dårlig håndtert

Onsdag 3. juni gjennomfører LO-forbundet Industri og energi en politisk streik for å markere misnøye mot at regjeringen ikke har skaffet industrien et nytt industrikraftregime slik de lovet i valgkampen før forrige valg, og som ble nedfelt i Soria-Moria-avtalen.

- De har ikke håndtert det på en god måte. Før forrige valg gjorde de narr av de borgelige partiene som ikke fikk til noe, og lovte at de ville ordne opp. Nå nærmer denne perioden seg slutten og ingenting er så langt i boks, sier Sande.

Som følge mener han den sittende regjeringen fortjener sterkere kritikk for håndteringen enn den borgerlige.

- Den sittende regjeringen lovte, det gjorde ikke den forrige. De rødgrønne lovte og de har ikke levert, sier Sande.

- Har tro på en løsning

Etter hva NRK kjenner til vil regjeringen godta EU's direktiv for handel med klimakvoter. Det betyr en enklere vei for norske myndigheter for å få EU til å godkjenne garantiordningene.

Stein Lier Hansen tror på en rask løsning.

- Vi har forventninger til at vi og regjeringen kan avklare om vi blir enige eller ikke før sommerferien, avslutter Hansen.