Hopp til innhold

100.000 nye jobber i år og neste år

Mange fryktet at finanskrisen og økt arbeidsledighet skulle komme til Norge i år. Men nå viser de nye prognosene til NAV at nedturen er avlyst.

Joakim Lystad

Høy aktivitet i bygge- og anleggssektoren er en viktig faktor for at arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad (innfelt) venter 100.000 flere jobber i løpet av et par år.

Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold / NTB scanpix

– Det skulle komme en viss økning i ledigheten på slutten av 2012, og i hvert fall inn i 2013. Gjennom hele 2012 utsatte vi den prognosen, for den slo ikke til, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad til NRK.

Det var i høst. Nå er det snart vår og NAV-sjefen avlyser den varslede nedturen i norsk arbeidsliv

– Nå er prognosen annerledes. Våre siste prognoser nå viser at vi får en liten nedgang i arbeidsledigheten i 2013, og at den vil gå ytterligere ned i 2014, kommenterer Lystad.

– Så til sammen blir det mange flere som kommer i jobb?

– Ja, vi forventer cirka 100.000 flere i jobb i løpet av 2013 og 2014, svarer han.

Flere arbeidsinnvandrere

Det er ventet mange nye arbeidsinnvandrere til Norge.

– Med økende ledighet i mange europeiske land, er det grunn til å tro at Norge fortsatt vil være et attraktivt land for arbeidsinnvandrere, sier Lystad.

Hvis utviklingen blir slik NAVs prognosemakere tror, vil det i snitt være 6.000 færre arbeidsledige i 2014 enn det var i 2012.

I 2012 var det i snitt 66.000 arbeidsledige. I år venter NAV 64.000 og til neste år 60.000 ledige.

Det tilsvarer en arbeidsledighet på 2,4 prosent i år og 2,2 prosent i 2014.

Her øker det mest

Høy aktivitet i oljerelatert industri og i bygge- og anleggssektoren, samt økt privat forbruk bidrar til økt sysselsetting og færre arbeidsledige.

– Vi ser denne todelingen i norsk økonomi, og i sysselsettingen hvor tradisjonell eksportrettet industri sliter, mens disse andre tar opp for nedgangen i eksportrettet industri, sier Lystad.

Det er krisen i eurolandene og USA som gjør at eksportindustrien opplever fallende etterspørsel.

– Er den trenden så sterk at man bør gi et råd til de ungdommene som skal satse på noe?

– Det vi ser er at der det er størst mangel på arbeidskraft i dag, og der vi forventer at det vil vokse er innenfor helse- og omsorg, oljerelatert industri og bygg og anlegg.

Store investeringer i bolig

Boliginvesteringene økte med 6,8 prosent i tredje kvartal 2012.

Tall fra SSBs byggearealstatistikk viser at byggeaktiviteten er stadig økende. Fra januar til og med november 2012 ble det igangsatt 7,7 prosent flere boliger enn i samme periode året før.

SSBs ordrestatistikk for bygge- og anleggsnæringen tyder også på fortsatt høye boliginvesteringer framover.

NAV venter at den høye veksten i boliginvesteringene vil fortsette i 2013, for så å avta noe i 2014.