- Sykefraværet har ikke økt

Sykefraværet i Norge har ikke gått opp de siste ti årene. I 2003 var fraværet høyere enn i dag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Vi har hatt en forholdsvis jevn sykelønnsutvikling i den siste tiårsperioden, sier forbundsleder Turid Lilleheie i LO.

Hun mener det viser at norske arbeidstakere er like friske nå som i de siste ti årene.

Samtidig pensjonerer folk seg i gjennomsnitt et halvt år seinere enn før. Det gir rundt 10 milliarder i økte inntekter og reduserte utgifter.