Hopp til innhold

- Jobb hvitt eller reis hjem

- Jobb hvitt eller reis hjem, er det klare budskapet fra Polens ambassadør til hans landsmenn i Norge. Han mener arbeiderene selv må ta ansvar for gode arbeidsforhold.

Wojciech Kolanczyk

Polens ambassadør Wojciech Kolanczyk mener polske arbeidere selv må si fra om uverdige bo- og arbeidsforhold.

Foto: NRK

Polens ambassadør Wojciech Ludwik Kolanczyk tar til orde for at de polske arbeiderne ikke skal stakkarsliggjøres, og at arbeiderne selv må si i fra og ikke godta uverdige bo- og arbeidsforhold.

- Voksne mennesker har ansvar for sitt eget liv, og det er intet unntak for polske arbeidere, sier han til NRK.

Ingen tall på ulovlige innvandrere

Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber nå med å kartlegge hvor mange som oppholder seg ulovlig i Norge, men foreløpig har de ikke oversikt.

- Og det er det ingen som har, sier UDI-direktør Ida Børresen.

Den polske konsulen sier det er 120 000 polakker i Norge, men UDI har bare gitt arbeidstillatelse til snaue 40 000 av dem. Dermed kan så mange som 2 av 3 jobbe ulovlig i Norge. Det vil ikke den polske ambassadøren ha noe av.

- Vær snill og få lovlig opphold med en gang, eller reis hjem, oppfordrer Kolanczyk.

- Finn ny jobb

Direktør i Utlendingsdirektoratet, Ida Børresen, sier arbeiderne har ansvar for gyldig arbeidstillatelse og for å ikke godta uverdige arbeidsforhold.

- I tillegg til ansvar for arbeidstillatelse har de et ansvar for å sette seg inn i norske lover og regler og å ikke godta uovlige arbeidsforhold, som å jobbe uten tarifflønn, sier Børresen.

Hun oppfordrer utenlandske arbeidere om å melde useriøse aktører til UDI og å heller finne seg en ny arbeidsgiver.

- Da kan vi frata arbeidsgiver arbeidstillatelsene, svarteliste dem eller bøtelegge dem. I de mest alvorlige tilfellene vurderer vi også politianmeldelse.