- Ærede rett, jeg har ikke bedratt Oslo kommune

Mandag forklarte byggmester Harald Langemyhr seg i saken der han er tiltalt for millionbedrageri mot Oslo kommune.

Harald Langemyhr sammen med sine forsvarere i Oslo tingrett

Byggmester Harald Langemyhr forklarte seg mandag i straffesaken mot ham i Oslo tingrett mandag. Her sammen med sine forsvarere Ellen Holager Andenæs (t.v) og Bjørn Stordrange (t.h)

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

I Oslo tingrett var det mandag den bedrageritiltalte byggmesteren Harald Langemyhrs tur til å forklare seg i maratonrettssaken som skal gå helt frem til jul.

Rettens administrator Thorleif Waaler sa før Langemyhr startet sin forklaring at han ikke hadde noen plikt til å forklare seg sant, og ikke kunne straffes for å forklare seg uriktig.

- Men det er pent å snakke sant, så jeg oppfordrer til det, sa Waaler.

– Ærede rett, jeg har ikke bedratt Oslo kommune. Vi har utført arbeider ved Økern sykehjem etter beste evne, innledet Harald Langemyhr sin forklaring.

Langemyhr forklarte at hans firma Harald Langemyhr AS totalt hadde bygget totalt 200 sykehjemsplasser i ulike kommuner, ved anslagsvis ti sykehjem.

– Men ikke ved noen av de tidligere prosjektene har det vært utført så mange tilleggsarbeider som ved Økern sykehjem, sa Langemyhr i sin forklaring.

LES OGSÅ: Erkjenner ikke straffskyld

LES OGSÅ: Frykter strafferabatt for Langemyhr

- Manglende prosjektering fra Omsorgsbygg

Byggmesteren sa at han normalt oppfattet Omsorgsbygg som profesjonelle aktører.

– Men ved dette prosjektet har det vært manglende prosjektering fra Omsorgsbyggs side, sa Langemyhr.

I retten delte Langemyhr ut en ringperm med bilder og dokumenter som han mener skal forklare hvorfor firmaet hans har fakturert så mange flere timer i arbeidet ved å rehabilitere Økern sykehjem enn det Sintef i en rapport har beregnet som nødvendig tidsbruk.

Harald Langemyhr forklarer seg grundig i retten om forhold som han mener dokumenterer hvorfor hans firma har brukt så mange flere timer enn det Sintef har lagt til grunn, og hva som er grunnen til at ulike arbeider er gjennomført.

Rettens formann Thorleif Waaler oppfordret Langemyhr til å forklare seg som om han forklarte seg for en gammel tante, og med det utgangspunktet at rettens medlemmer ikke hadde noen forkunnskaper om byggevirksomhet.

- Ikke avhørt etter varetekt

Byggmesteren forklarte at han i mai 2008 var på ferie med sin familie på Rhodos da han ble siktet i saken. Han sa i retten at han alene reiste hjem til Norge der han ble varetektsfengslet og avhørt.

Bjørn Stordrange

- Det er en skandale at Langemyhr ikke har blitt formelt avhørt siden han ble varektektsfengslet for mer enn tre år siden, sier advokat Bjørn Stordrange.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

– Jeg har aldri blitt avhørt etter at jeg var i varetekt, og har aldri fått forklare meg ordentlig om saken, sa Langemyhr i retten.

Langemyhrs forsvarer Bjørn Stordrange sier til NRK.no at han mener det er en skandale at ikke hans klient er avhørt siden han i 2008 satt i varetekt.

LES OGSÅ: – En stor belastning

LES OGSÅ: Byggmester Langemyhr tiltalt for bedrageri av over 18 millioner

– Det er helt riktig at Langemyhr ikke har blitt avhørt siden han ble løslatt men han har fått anledning til å forklare seg skriftlig en rekke ganger, blant annet gjennom 12 nummererte brev til de sakkyndige, sier politiadvokat og aktor Frank Jensen til NRK.no.

Jensen sier at Langemyhr også har sendt inn 33 ringpermer med dokumenter i saken.

Da rettssaken mot Langemyhr startet nektet han straffskyld ,i likhet med hans byggefirma og polakken som ledet arbeidet for rehabiliteringen ved Økern sykehjem.

- Ting som ser mystisk ut er ikke bedrageri

Mandag morgen holdt Langemyhrs advokat Bjørn Stordrange avsluttende innledningsforedrag fra forsvarets side.

Forsvaret søker å bevise at forholdene som Langemyhr er tiltalt for ikke er straffbare forhold, men at det egentlig er forhold som burde vært løst i sivilrettslig forstand.

– Det holder ikke når aktor sier at ting ser litt rart ut, eller mystisk ut, man skal ta stilling til lovens vilkår om bedrageri i strafferettslig forstand, sa Langemyhrs advokat Bjørn Stordrange.

Politiadvokat Frank Grimstad Jensen i Oslo politidistrikt

Politiadvokat Frank Grimstad Jensen i Oslo politidistrikt er aktor i straffesaken mot Harald Langemyhr.

Foto: NRK

Aktor Frank Jensen sier til NRK.no at det at forsvarerne i retten gjentatte ganger hevder at saken burde vært løst sivilrettslig ikke gjør det mer riktig.

– Det er greit nok at de har den oppfatningen, og at de gjentar det, men dette er fortsatt en straffesak, sier Jensen.

Oslo kommune engasjerte revisorfirmaet PricewaterhouseCoopers og byggebransjens kompetansesenter OPAK for gjennomgang og kontroll av arbeidet Byggmester Harald Langemyhr AS utførte for Omsorgsbygg Oslo KF.

Undersøkelsen avdekket det Oslo kommune mener er grov overfakturering.

– Arbeider som opprinnelig var en del av fastpriskontrakten ble senere en del av tilleggsavtaler. Arbeider ble bestilt i flere omganger. Kan Oslo kommunes egen opptreden i denne saken være en del av grunnen til at vi sitter i retten i dag, spurte Stordrange retorisk.