- Gode pensjoner er en myte

- Det er en myte at offentlig ansatte får så god pensjon, sier lederen i Akademikerne, Knut Aarbakke.

Leder for Akademikerne, Knut Aarbakke
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I løpet av få år har den gode pensjonen til offentlig ansatte blitt mindre verdt i kroner og øre, sammenliknet med pensjonen til ansatte i det private næringsliv

En viktig grunn er at høyt utdannede tjener mye mer på en karriere i private bedrifter, og at alle nå får tjenestepensjon. Høy lønn gir høy tjenestepensjon.

FAFO-rapport

Offentlig ansatte med lang utdanning har mellom 70-75 prosent av lønn og beregnet pensjonsverdi, sammenliknet med ansatte i privat sektor. Det er mindre enn tidligere, ifølge en ny rapport som FAFO har laget på oppdrag fra Akademikerne.

En av konklusjonene i rapporter er at offentlig ansatte med høyere utdanning får relativt mindre i lønn og pensjon nå, sammenliknet med ansatte i private bedrifter

Rykker fra


Akademikerne har både offentlige og privatansatte medlemmer, og leder Knut Aarbakke konstaterer at privatansatte rykker fra, både når det gjelder lønn i yrkeslivet og i forhold til pensjonen.

- Det gjelder alle med høyskole- og universitetsutdanning. Jo mer utdanning du har, jo verre blir helthetsbildet, sier han.

At offentlig ansatte har så god pensjon er en seiglivet myte. Virkeligheten er helt motsatt, mener Knut Aarbakke.