- Bensinen må bli dyrere

Bensinen må bli mye dyrere hvis vi skal dempe veksten i biltrafikken, mener fagfolk.

 

Illustrasjonsfoto
Foto: Scanpix

Et langt bedre togtilbud vil få mange flere til å velge toget. Men skal det monne må det brukes pisk på bilistene, mener fagfolk på transport.

- En prisøkning på femti prosent på bensin vil resultere i 10-15 prosent mindre biltrafikk, sier Lasse Fridstrøm - sjef for Transportøkonomisk institutt.

Ifølge Fridstrøm vil bedre kollektivtilbud, arealplanlegging som fører til mindre transportbehov og avgifter som premierer biler med lavt utslipp hjelpe noe, men ikke nok.

Gulrot og pisk

- Gulrot virker, men pisk virker bedre, sier Fridstrøm. Han erkjenner at høyere bensinpris vil svi mest i der kollektivtilbudet er dårligst, men at det ikke uten videre går hardest ut over de som har dårlig råd fra før. 

 

- Gulrot virker, men pisk virker bedre.

Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt

- Det er ikke de fattigste som kjører mest bil, og det er heller ikke de fattigste som har de største og mest bensinslukende bilene. Det man tar inn i ekstra bensinavgifter kan dessuten brukes til å redusere inntektsskatten, gjerne for de med lavest inntekt, sier han til NRK.

Bedre togtilbud ikke nok 

Et utvalg ledet av Vegdirektoratet som arbeider med Nasjonal Transportplan har sett nærmere på effekten av et mye bedre togtilbud, slik regjeringen har lovet.

Utvalget sier at et radikalt bedre togtilbud på Østlandet og rundt de store byene vil få opptil dobbelt så mange til å velge tog, og det vil også overføre mye gods fra lastebil til tog.

 

 

- Gode togtilbud er bra, både for de som bruker toget i dag og for å få folk til å velge tog framfor privatbil. Men hvis målet er å redusere biltrafikken må det i tillegg bli dyrere å kjøre bil.

Lange reiser i bil

Grunnen er at bilen i dag står for 70 prosent av de lange reisene (over ti mil) mens toget står for åtte prosent. Et svært godt togtilbud vil dessuten skape ny trafikk og i tillegg hente noe fra busstrafikken.

Dermed skal det svært stor økning i togtrafikken til før det får særlig effekt på biltrafikken, sier utvalgsleder Morten Rannem.

Han sier at restriksjoner og avgifter i biltrafikken kan gjøres på flere måter

- Vi tar ikke stilling til hvilke løsninger som eventuelt velges. Men vi sier at hvis målet er å få trafikken ned, så må bilkjøring bli dyrere.

I vårt eksempel har vi kommet fram til at 20 prosent høyere drivstoffpris (bensin til 14-15 kroner literen) vil føre til fem prosent mindre biltrafikk.