NRK Meny
Normal

Frykter 166.000 flere på minstepensjon

- Dette er et gedigent ran. Til og med David Toska blir blek i forhold til det Stoltenberg & co. driver med, mener Robert Eriksson (Frp).

Robert Eriksson
Foto: Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets pensjonspolitiske talsmann og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget går sterkt i mot pensjonsreformen, som behandles i Odelstinget i dag.

– Håpløst og uansvarlig

Han frykter den vil føre til at det blir 166.000 flere minstepensjonister i Norge med den nye reformen enn det er i dag.

– Ifølge tall fra Teknisk Beregningsutvalg er det 415.310 personer som tilhører inntektsgruppen lavtlønnede i dag. Alle disse vil risikere å bli avhengig av å få supplert pensjonen sin med minstepensjon, eller garantipensjon som det skal hete, sier Eriksson til nrk.no.

– Noe annet er teknisk umulig. Da blir det 166.000 flere minstepensjonister enn i dag. Jeg tror ikke folk vil akseptere at de får mindre og mindre i pensjon og må jobbe mer, mens staten blir rikere.

Han har kritisert uklarheter han mener burde ha vært belyst for reformen settes i gang, som for eksempel den nye AFP i offentlig sektor og offentlig tjenestepensjon. Dermed er heller ikke beregningsgrunnlaget klart.

– Det er helt håpløst og på grensen til uansvarlig saksbehandling. Her er det snakk om tidenes største reform, sier Eriksson.

– Gir ikke utslag på kort sikt

Regjeringens forslag til ny pensjonsreform bygger på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide.

Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå sier pensjonsreformen ikke vil gi noe særlig utslag i andelen minstepensjonister på kort sikt.

– Det tar tid før de innstrammende elementene gir stort utslag for nye pensjonister, sier han til nrk.no.

– Ettersom det nye systemet er lagt opp slik at garantipensjonen avkortes med 80 prosent mot opptjent inntektspensjon, mens avkortningen av særtillegget er 100 prosent med dagens system, vil det etter hvert bli få minstepensjonister i dagens forstand, sier Stølen.

– Det blir imidlertid en del om får noe avkortet garantipensjon i tillegg til inntektspensjonen, legger han til.

– Diskriminerer gifte og samboende

Robert Eriksson kaller reformen et gedigent ran og mener at den nye alderspensjonen også vil diskriminere gifte og samboende kraftig.

– En som er gift, risikerer å få 25.000 kroner mindre i årlig pensjon enn en som er enslig. Pensjon er en opptjent rettighet. Da blir det feil å forskjellsbehandle folk på bakgrunn av sivilstand, sier Eriksson.