Hopp til innhold

Slik vil regjeringen skremme folk til å kutte røyken

Norske helsemyndigheter tar sterke virkemidler i bruk når de tirsdag innleder den største antirøykekampanjen siden 2003.

Video Helsemyndighetenes nye tobakkskampanje

NETT-TV: Helsemyndighetenes tar sterke virkemidler i bruk i sin nye tobakkskampanje. (Vi advarer om sterke bilder)

Med inspirasjon fra lignende kampanjer i Australia og USA skal norske helsemyndigheter for alvor skremme røykende nordmenn til å stumpe sigaretten for godt, og forhindre at noen får lyst til å begynne.

I den største kampanjen siden 2003 skal nordmenn eksponeres for bilder av tjæredryppende lunger, og en reklamefilm viser i detalj hvordan kirurgene fjerner en fettansamling fra en hovedpulsåre på en røykende kvinne (Se video i topp av saken).

Reklamefilmen skal vises på norske kommersielle tv-kanaler, men flere av kanalene mener bildene er så sterke at de ikke ønsker å sende den på dagtid.

– Vil sette en støkk i folk

Antirøykkampanje

Bildet av en tjæredryppende lunge skal få nordmenn til å stumpe røyken for godt.

Foto: Helsedirektoratet

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen innrømmer at det er sterke virkemidler de nå tar i bruk i kampen mot røyking.

– De bygger både på litt frykt og følelser. Men det er altså realisme i dette. Det er farlig å røyke, sier Strøm-Erichsen til NRK.

Hun peker på at røyking er det som er den hyppigste dødsårsaken i tap av leveår, og hun ønsker spesielt at unge skremmes fra å begynne å røyke. I tillegg til å virke avskrekkende, skal også filmene lære folk mer om tobakkens skadevirkninger.

– De fleste vet at man kan få lungekreft av å røyke, men de færreste vet kanskje at det øker veldig hyppigheten av hjerneslag, sier helseministeren.

Strøm-Erichsen forsvarer bruken av de sterke verkemidlene i den nye kampanjen.

– Ja, det viser undersøkelser fra andre steder hvor de har brukt disse virkemidlene. Det er det som faktisk virker. Det vil sette en støkk i oss, men det er også meningen, sier hun.

– Ikke tjent med å skremme

Ikke alle deler helseministerens målsetting om å skremme de resterende 20 prosentene av befolkningen fra å røyke.

Helsepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Per Arne Olsen mener kampanjen går for langt:

– Jeg er veldig tilhenger av gode informasjonskampanjer og å bruke kraftige virkemidler. Men å skremme mennesker og gjøre noen utrygge, tror jeg ikke vi er tjent med, sier Olsen til NRK.

Han frykter også at kampanjen vil virke mot sin hensikt dersom folk oppfatter den som skremselspropaganda.

– Hvis folk begynner å mistro sakligheten til de som informerer, så kan det faktisk svekke troverdigheten til de som har kampanjen, sier Olsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ