Hopp til innhold

Sykefraværet ikke høyere enn før

I 2003 var sykefraværet høyere enn det er nå. I tillegg sparer samfunnet 10 milliarder kroner på at vi pensjonerer oss senere, ifølge en ny rapport. Jens Stoltenberg beskyldes for krisemaksimering.

Video nsps_upload_2010_1_6_17_24_3_29.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: Klikk på bildet for å se reportasjen fra Dagsrevyen.

Sykefraværet i Norge har ikke gått opp de siste 10 årene. I 2003 var fraværet høyere enn i dag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Vi har hatt en forholdsvis jevn sykelønnsutvikling i denne tiårsperioden, noe som viser at vi er like friske i dette landet som vi har vært det siste tiåret, sier forbundsleder i LO, Turid Lilleheie, til NRK.

- Fører til krisemaksimering

Statsministeren startet sin store offensiv mot sykefraværet i november. Men selv om utgiftene er høye, er ikke fraværet rekordhøyt nå.

Sykefraværet 2000-2009

Grafen viser utviklingen i sykefraværet det siste tiåret.

Foto: NRK Grafikk (Kilde: SSB)

- Vi velger en innfallsvinkel som fører til det jeg opplever som en krisemaksimering av et noenlunde normalt sykefravær, utdyper Lilleheie.

Samtidig sparer den norske staten mye på at vi pensjonerer oss i snitt et halvt år senere.

Sparer 10 milliarder

Analysebyrået Econ Pöyry har, på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP), beregnet gevinsten: Rundt 10 milliarder kroner i økt verdiskapning og sparte pensjonsutbetalinger.

- Jeg synes det er formidabelt, men det kommer ikke som noen overraskelse. Vi som har jobbet med seniorpolitikk har visst at det her er et stort potensiale, sier direktør Åsmund Lunde i SSP, og legger til:

- Jeg synes ikke politikerne har vektlagt det nok. Heller ikke statsministeren.

I rapportens sammendrag skriver Econ Pöyry:

  • En økning i forventet pensjoneringsalder for en 50-åring med ett år, innebærer at seniorene gjennomgående arbeider lenger før de går over alders- og uføre- og avtalefestet pensjon (AFP). En slik økning i pensjoneringsalderen anslås å gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 18-21 milliarder korner årlig, dersom økningen i forventet pensjoneringsalder blir varig. Dette er i størrelsesorden 1 prosent av den samlede verdiskapingen i Norge (BNP).
  • Forventet pensjoneringsalder var i 2008 et halvt år høyere enn i 2001. De samfunnsøkonomiske gevinstene denne økningen fører med seg, blir således i størrelsesorden 9-11 milliarder kroner årlig.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ