Hopp til innhold

Dette må du vite om Sindre Finnes' aksjehandler

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes gjorde mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister.

Stortingsvalget 2017 SIndre Finnes

Sindre Finnes har kjøpt og solgt aksjer i langt større omfang enn Erna Solberg og Statsministerens kontor var klar over.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fredag formiddag fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes' aksjehandler.

Hvordan klarte han å holde aksjehandelen skjult?

Sindre Finnes har sittet igjen med omtrentlig den samme aksjeporteføljen ved årsslutt hvert år. På den måten har han klart å holde aksjeaktiviteten sin skjult.

For å forstå hvorfor må vi forstå hvordan aksjonærregisteret fungerer:

I aksjonærregistret kan man finne opplysninger om aksjeeiere i alle norske aksjeselskap og utenlandske aksjeselskap på Oslo Børs. Alle kan få tilgang til disse opplysningene.

Aksjonærregistret viser hvem som eier hvilke aksjer per 31. desember hvert år. Fordi Sindre Finnes' aksjebeholdning stort sett holdt seg lik 31. desember hvert år, klarte han å skjule aktiviteten.

– Dette er gjort for å skjule omfanget av handelen for meg og for omverdenen. Det er et alvorlig tillitsbrudd, sier Solberg under pressekonferansen fredag formiddag.

Hvilke aksjer handlet han?

Sindre Finnes har til sammen gjort mer enn 3600 aksjehandler i Erna Solbergs statsministerperiode.

Han har handlet aksjer i mange forskjellige selskaper, blant annet i teknologi- og våpenselskapet Kongsberg Gruppen, i oljeselskapet Equinor og i lakseselskapet Mowi.

I tillegg har han også kjøpt og solgt ulike finansprodukter, der han har tatt mer risiko og veddet på om aksjekursen i de forskjellige selskapene kom til å gå opp eller ned.

Hvordan er handelsmønsteret hans?

Finnes har handlet veldig ofte.

På pressekonferansen fortalte Erna Solberg at han har handlet langt mer enn han har fortalt henne og Statsministerens kontor.

Under pandemien økte aktiviteten hans. 15. mars 2021 kjøpte og solgte han aksjer og finansprodukter til sammen 62 ganger.

– Det ville vi aldri gjort her, og vi har jo folk som jobber fulltid her, bare for å kjøpe aksjer, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Hvorfor er det problematisk at han har handlet aksjer?

Politikere sitter på informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig, og de behandler saker som har store konsekvenser for mange selskaper. Det kan påvirke selskapenes aksjekurs.

– Vi er avhengig av at vi er sikre på at politikerne utelukkende tar politiske hensyn når de treffer sine beslutninger. Denne type adferd kan stille spørsmål ved om andre interesser, slik som nærståendes økonomiske interesser, kan være en delaktig del i deres beslutning, sier leder for Gransking & Compliance i PwC, Gunnar Holm Ringen.

Derfor skal ikke politikerne behandle saker som kan få konsekvenser for selskapene de eller ektefellene deres har aksjer i. Da skal politikerne melde seg inhabile.

Erna Solberg forteller at hun ikke har visst om alle aksjehandlene til Sindre Finnes.

– På grunn av aksjehandler jeg ikke kjente til, er det tilfeller der jeg egentlig skulle meldt meg inhabil, sier Solberg under pressekonferansen.

Et annet spørsmål er om Sindre Finnes kan ha handlet på bakgrunn av innsideinformasjon.

– Når du er nærstående til en høytstående politiker, så vil du kunne ha informasjon eller tolke adferd, utsagn og informasjon på en annen måte enn samfunnet for øvrig, og det kan utgjøre straffbar innsideinformasjon, sier Ringen i PwC til NRK.

Erna Solberg sa under pressekonferansen at hun er helt sikker på at Sindre aldri har fått innsideinformasjon fra henne.

Hva skjer videre nå?

Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning i saken

– Økokrim har løpende fulgt med på informasjonen som har fremkommet i offentligheten rundt Sindre Finnes' aksjekjøp de siste ukene, nå senest under Erna Solbergs pressekonferanse, skriver Økokrimsjef Pål K. Lønseth i en e-post til NRK.

– Vi vil vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforsking av mulige brudd på reglene i verdipapirhandelloven. Økokrim vil meddele offentligheten en beslutning når den foreligger, skriver han videre.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget Petter Frølich (H) sier til NRK at dette er en alvorlig sak.

– Den har flere likhetstrekk med saken til Anniken Huitfeldt, så det er naturlig at den inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående sak.

AKTUELT NÅ