Hopp til innhold

PST: – Vi har mislykkes som samfunn

PST-sjefen mener Norge som samfunn har mislykkes når det gjelder å forhindre at personer blir radikalisert inn i ekstremistiske miljøer. Justisministeren lover handling.

Benedicte Bjørnland

– SAMFUNNET MÅ TA STØRRE ANSVAR: I dag er vi på etterskudd. Det behøves et taktskifte, konkluderte PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

I over 13 år har bekjempelse av ekstrem, voldelig islamisme vært PSTs hovedfokus.

På tirsdagens pressekonferanse understreket PST-sjef Benedicte Bjørnland at trusselen fra ekstreme islamistiske miljøer i Norge bare har økt, og etterlyser et taktskifte for å bekjempe framtidas ekstremister.

Trenger hjelp fra resten av samfunnet

– Det er i en tidlig fase at tiltakene mot radikalisering har størst effekt. Det øvrige samfunnet må være seg sitt ansvar bevisst. Vi er i dag på etterskudd i kampen mot radikalisering, konkluderte Bjørnland.

– Når vi ikke klarer å fange opp disse personene ute i kommunene, på skolene eller arbeidsplassen før de blir radikalisert, så har vi mislykkes som samfunn, sier PST-sjefen.

Aldri før har så mange personer reist ut fra Norge for å kjempe med militante islamistiske grupper som nå. PST frykter de vil vende hjem igjen med økt våpenkunnskap, kamptrening og lavere terskel for å bruke vold.

– PSTs innsats skal rettes mot samfunnets farligste individer. Vi kunne ha ønsket oss en mer forebyggende aktivitet fra samfunnet for øvrig, sier PST-sjefen.

Hun sier de savner forskning på feltet, både norsk og utenlandsk, som kan fortelle hvilke tiltak som funker og ikke.

Anders Anundsen

– Det er ingen tvil om at vi ikke har klart å forebygge godt nok det som skjer i Norge, sier justisminister Anders Anundsen.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Det er i hovedsakelig trygt i Norge, men vi er ikke noe vegg- til- vegg -sikkerhetstjeneste. Vi kan ikke garantere at vi kjenner til alt av sikkerhetsmessig art som skjer i landet.

– Vi har ikke klart å forebygge

Justisminister Anders Anundsen (Frp) lover at regjeringa skal høre PSTs bønner.

– Vi arbeider nå med en ny handlingsplan mot voldelig ekstremisme og radikalisering. Det skal tas viktige grep. Vi vet for lite om disse tingene egentlig og arbeider hardt, sier Anundsen.

Han sier en av de nye hovedutfordringene er at rekruttering til ekstreme miljøer nå skjer innenfor landets grenser.

– Det er ingen tvil om at vi ikke har klart å forebygge den radikaliseringsprosessen som nå skjer i Norge.

Han vedgår at situasjonen er alvorlig når PST regner med at 40–50 personer kan utgjøre en mulig trussel mot norske interesser.

– Dette er vi som samfunn, som skoler, nærmiljø, religiøse tilholdssteder som ikke har fått til den oppgava skikkelig, sier justisministeren.

Norges militære deltakelse i Afghanistan, Libya og karikaturstriden er noen av årsakene til at Norge blir ansett for å være et terrormål.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ