Hopp til innhold

Pensjonsgiganten KLP kaster ut kullselskaper

Norges største forvalter av pensjonspenger vil selge unna alle aksjer og obligasjoner i kullselskapene pensjonskassen eier. I stedet vil selskapet investere en halv milliard kroner i ny grønn energiproduksjon i Afrika.

Kullkraft og vindkraft

Pensjonsforvalteren KLP har besluttet å kvitte seg med alle aksjer i kullselskaper som minst har 50 prosent av inntektene sine fra kull. Samtidig investerer de hundretalls millioner i fornybar energi, blant annet vindkraft i Afrika.

Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

I mars sendte ordfører Alfred Bjørlo (V) i Eid i Sogn- og Fjordane brev til KLP.

Spørsmålet var om det er mulig å trekke kommunale pensjonspenger ut av kull, olje- og gasselskaper, uten at verdien av fremtidige pensjoner ventes å bli lavere.

I dag får han svaret fra pensjonsforvalteren.

Pensjonskassen til ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner vil kaste ut alle kullselskaper fra alle sine porteføljer.

Alfred Bjørlo (V) under fylkestinget i Førde 12. mai 2013.

Det var ordfører Alfred Bjørlo (V) i Eid kommune som ba KLP om å utrede om det var mulig å selge seg ut fra karbonsektoren uten at det ville påvirke forventet fremtidig avkastning.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Det er konklusjonen i en ny karbonutredning som KLP har laget, som omhandler investeringer i fossil energi.

– Dette gjør vi først og fremst for å synliggjøre et ønske om å bidra til en overgang fra fossilt brensel til fornybar energi, i tråd med de ønsker og forventninger som blant annet FN har kommet med, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

KLP vil i fremtiden heller ikke låne penger til slike selskaper, gjennom investeringer i selskapsobligasjoner.

– Men dere skal jo passe på pensjonspengene til offentlig ansatte. Er ikke dette veldig dumt?

– Nei, tvert i mot føler vi oss helt overbevist om at vi skal klare å gi den samme avkastningen i fremtiden også uten kullselskaper. Det skal våre eiere og kunder føle seg trygge på, sier Thornes.

Totalt eier KLP aksjer i 3000 selskaper over hele verden. Mellom 20-30 selskaper blir nå kastet ut.

– Bør være en inspirasjon til andre politikere

Eid-ordfører Alfred Bjørlo sier til NRK at han er utrolig glad for nyheten om at KLP nå selger seg ut av alle kullselskaper med begrunnelsen at det også finansielt er riktig å gjøre det.

– Det KLP her har gjort er et kraftig signal til andre finansaktører nasjonalt og internasjonalt. Det grønne skiftet er startet, og nå begynner for alvor overføringen av kapital fra fossilsektoren og over til fornybarsamfunnet. Snøballen har begynt å rulle, sier Bjørlo.

Han sier at saken er et eksempel på hva som er mulig å få til gjennom å engasjere seg.

– For meg er dette et eksempel på hva som går an, og bør være en inspirasjon til andre politikere. Ikke sitt og vent på at andre skal løse klimautfordringene. Vi må alle engasjere oss og ta initiativ, da vil resultatene komme, sier en lykkelig Bjørlo.

Selger kullaksjer for 500 millioner

I rapporten som NRK har fått tilgang til, konkluderer KLP med at fremtidige pensjoner trolig ikke vil bli mindre verdt selv om kullselskaper ekskluderes fra selskapets investeringsunivers.

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP mener at det vil være minst like lønnsomt å investere i fornybar kraftproduksjon i fremvoksende økonomier, som i kullselskaper.

Foto: Johan B. Sættem

Selskapenes som kastes ut er kullgruveselskaper og kullkraftproduksjon-selskaper som har minimum 50 prosent av inntektene sine fra kull. Etter det NRK forstår kan det bli aktuelt å senke andelen ytterligere.

Hvilke selskaper som utelukkes offentligjøres med en oppdatert KLP-liste 1. desember. KLPs uttrekk av kulleselskaper vil også gjelde for KLP-fondene.

Verdipapirsalgene vil innbringe i underkant av 500 millioner kroner.

Shougang Fushan Re, Tambang Batubara B, CONSOL Energy, Inc., Peabody Energy Corp, China Coal Energy Co., Ltd. og Coal India Ltd er blant selskapene som trolig vil bli omfattet av beslutningen, etter det NRK har grunn til å tro. Dette skal være selskaper som har vesentlige deler av sine inntekter fra kull.

Karbonutredning fra KLP

En ny rapport fra KLP konkluderer med at det er mulig å selge seg ut av kullselskaper uten å ta en betydelig finansiell risiko.

Foto: KLP

Rapporten viser også at det vil være for finansielt risikabelt å trekke seg ut av olje- og gasselskaper. Finanskonsernet har med andre ord ikke råd til å trekke seg ut av denne sektoren, fordi den utgjør en så stor del av porteføljen.

Konsernsjefen er ikke enig i at det er et paradoks.

– Nei, det viser vel egentlig bare at energi er en veldig viktig del av vårt samfunn og en helt nødvendig del av å kunne utvikle samfunnet på en god måte, så det er jeg ikke enig i, sier han.

Vil investere en halv milliard i fornybar kraftproduksjon i Afrika

KLP investerer samtidig en halv milliard kroner i ny fornybar kraftproduksjon i fremvoksende økonomier som har stort behov for energi.

– Det vil gå til investeringer i solkraftverk, i vindkraftverk og i vannkraftverk i fremvoksende økonomier som trenger ny kraft, sier Thornes.

Investeringene som KLP så langt har gjort er i Sør-Afrika, Kenya og Rwanda.

Selskapet åpner nå for investeringer i fremvoksende økonomier også i andre verdensdeler og med andre partnere enn Norfund.

Ekspertgruppe vurderer Oljefondets investeringer i kull

I april satt regjeringen ned en ekspertgruppe som nå utreder Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull og petroleumsselskaper.

Det skjedde etter at regjeringspartiene Høyre og FrP med støtte fra Venstre og KrF i februar ble enige om at en ekspertgruppe burde settes ned for å vurdere Oljefondets investeringer i fossil energi.

Ekspertgruppen som vurderer Statens Pensjonsfond utlands investeringer i kull og olje vil komme med sin vurdering i løpet av november, har NRK fått bekreftet.

I februar i år opplyste Oljefondet at det hadde solgt seg helt ut av et tyvetalls gruveselskaper som driver utvinning av kull og gull i løpet av 2013.

Begrunnelsen var at fondet anså forretningsmodellen som «ikke bærekraftig» på lang sikt, på grunn av særlig store miljøutfordringer.

Finanskonsernet Storebrand utelukket i januar ti kullselskaper fra sine porteføljer, uten å navngi selskapene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ