Hopp til innhold

Norske departementer er nær blendahvite

Regjeringen krever at statlige virksomheter speiler mangfoldet i befolkningen blant annet når det gjelder innvandring. Men jo nærmere regjeringen du kommer, jo hvitere er det.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier arbeidet med å få innvandrere ansatt i departementene ikke har lyktes godt nok.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

«Personer (…) med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i arbeidsstokken (…). Mangfold (…) og redusert diskriminering er nyttig og i virksomhetenes egen interesse. Men like viktig er det at statlige virksomheter skal gå foran når det gjelder å følge diskrimineringslovgivningen»

Sitatet er hentet fra Statens personalhåndbok i 2016. Dette er regjeringens krav til hvordan statlige virksomheter skal forholde seg.

Men det er langt mellom liv og lære.

Statens virksomheter klarer nemlig langt på vei å følge pålegget fra regjeringen. Det klarer ikke departementene som regjeringen leder.

Og jo nærmere regjeringens medlemmer du kommer, jo mer blendahvitt blir det.

Erna Solbergs kontor en innvandrerversting

Tall NRK har hentet ut fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre i Norge er på 16,3 prosent. I den statlige arbeidsstyrken er innvandringsandelen på rundt 10 prosent, mens andelen er under fem prosent i departementene.

Innvandrerandelen i departementene. Grafikk.

På Statsmininisterens kontor (SMK) er andelen nede i beskjedne 2,7 prosent.

NRK har også gått gjennom toppledelsen i alle departementene. Av 139 departementsråder, ekspedisjonssjefer, direktører og avdelingsledere, har knapt noen innvandrerbakgrunn.

Ber departementene rydde opp

Det får daglig leder Akhenaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) til å reagere.

– Lenger opp i det statlige systemet må man virkelig begynne å sette spørsmålstegn ved om hvorfor det er slik. Hvorfor er disse jobbene reservert for etnisk norske? Er det slik at det ikke finnes minoriteter med nødvendig kompetanse, eller at rekrutteringen gjør at innvandrere ikke får disse jobbene, eller om det er holdninger i departementene som er årsaken.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har ansvaret for statens arbeidsgiverpolitikk.

Han sier at en innvandrerandel på rundt 10 prosent i staten som helhet viser at regjeringen langt på vei har lyktes når det gjelder å speile mangfoldet i befolkningen på dette nivået. Han er ikke like fornøyd med resultatene lenger opp i systemet.

– For staten som helhet ser det bra ut, men for departementene er dette ikke godt nok. Hvis man ser på toppledelsen i departementene mener jeg at også de i større grad må representere et mangfold. Samtidig har det vært en tradisjon for at de som får toppjobbene har lang erfaring fra embetsverket. Det betyr at det har tatt noe lengre tid, men jeg er overbevist om at vi vil se et større mangfold fremover. Vi har utviklet en ny arbeidsgiverstrategi rundt dette, og det er stor bevissthet rundt dette i departementene nå, sier Sanner.

Han sier også at strategien allerede har båret frukter. Blant annet har antall med innvandrerbakgrunn som søker jobber i departementene økt fra 7,1 prosent til rundt 12 prosent innenfor inneværende regjeringsperiode. Ifølge Sanner har også andelen søkere med innvandrerbakgrunn som faktisk får jobben, økt til åtte prosent det siste året.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger